Realizácia memoranda personálnych agentúr by mala pomôcť trhu práce

Diskusia 1  Zdroj:

2. 7. 2019 - HR Aliancia a Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) uzatvorili Memorandum o podpore a spolupráci v oblasti podpory pracovného trhu.

HR Aliancia a Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS) uzatvorili Memorandum o podpore a spolupráci v oblasti podpory pracovného trhu. Dokument má vytýčených päť základných cieľov, ktoré odrážajú súčasný stav podnikateľského prostredia, ako aj priority vlády Slovenskej republiky v oblasti trhu práce.

"Myšlienka spolupráce prirodzene vyústila do prechodnej fázy, ktorou má byť symbiotická báza spolupráce s cieľom zvýšenia odbornej diskusie, ako aj navrhovania zmien pre trh práce 4.0. Ambíciou oboch organizácií je aktuálne naplnenie cieľa spojenia k 1. 1. 2020, keďže aj otázka reprezentatívnosti a zastúpenia jednotlivých segmentov hospodárstva je pri tvorbe nových trendov dôležitá," vysvetľuje Peter Dosedla z HR Aliancie dôvody vzniku iniciatívy.

Podľa Jána Trgalu z APAS sa v mnohých cieľoch obe inštitúcie zhodujú, a tým pádom je dôležité, aby subjekty presadzujúce zmeny obhajovali záujmy čo najväčšej skupiny ľudí.

Obaja predstavitelia sa zhodli na tom, že vývoj pracovného trhu na Slovensku sa uberá smerom, pri ktorom je potrebná aj aktívna spolupráca viacerých subjektov, ktoré majú za cieľ zlepšiť jeho pravidlá a štandardizáciu, ktorá bude smerovať k spolutvorbe relevantnej legislatívy v oblasti zamestnanosti.

APAS a HR Aliancia si spoločne vytýčili 5 základných cieľov, ktoré sú predmetom memoranda, a síce zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti podmienok zamestnávania, ochranu pracovného trhu a zlepšenie dostupnosti pracovnej sily, zvyšovanie úrovne a kvality personálnych služieb v Slovenskej republike. Ďalšími cieľmi zakotvenými v memorande je podpora výchovy a vzdelávania budúcich zamestnancov a dodržiavanie jednotných pravidiel zamestnávania agentúrami dočasného zamestnávania.

Obe záujmové združenia budú navzájom spolupracovať s orgánmi štátnej správy pri tvorbe pracovného prostredia v SR tak, aby príprava budúcich legislatívnych návrhov smerovala k podpore celého odvetvia, vrátane prevzatia európskych štandardov v oblasti personálneho poradenstva.