Automobilová junior akadémia otvára svoje brány a štartuje letné turnusy

Pridajte názor  Zdroj:

2. 7. 2019 - Automobilová junior akadémia 2019 otvára žiakom základných škôl dvere k poznaniu technických odborov.

Automobilová junior akadémia 2019 otvára žiakom základných škôl dvere k poznaniu technických odborov. Je organizovaná Zväzom automobilového priemyslu SR a ponúka kreatívne vzdelávanie počas leta. Konať sa bude už od 8. júla v Trnave a od 19. augusta v Bratislave.

Letný tábor Automobilová junior akadémia (AJA) zábavnou formou spája teóriu s praxou. Žiaci sa zoznámia s výrobou áut, čakajú ich zábavné experimenty, množstvo hier a zaujímavostí z oblasti vedy a techniky. Novinkou pre rok 2019 je plavba loďou z Devína do centra Bratislavy. Navyše sa účastníci AJA tento rok v rámci návštevy Slovakia Ringu pozrú aj do zoo v Orechovej Potôni.

Pre žiakov sú naplánované prednášky na fakultách, ale aj exkurzie priamo vo výrobných závodoch. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu po základnej škole totiž u mladých ľudí prevládajú netechnické obory. Ambíciou letnej akadémie je preto podporiť konkurencieschopnosť priemyslu a záujem detí práve o štúdium technických smerov.

"Slovensko sa musí pripraviť na prichádzajúce zmeny v technológiách nielen vo výrobe, ale aj vo výučbe technických smerov. Nové trendy si vyžadujú stále vyšší stupeň automatizácie, nové aditívne technológie, nové konštrukčné materiály a nové druhy palív a princípy pohonu motorov," hodnotí budúci vývoj automobilového priemyslu dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave Ľubomír Šooš.

Podľa neho potrebuje automobilový priemysel na Slovensku dvojnásobne viac vyškolených pracovníkov. "Účastníkov AJA motivujeme v prvom rade rôznymi fyzikálnymi princípmi a technickými hrami, na ktoré chceme upútať mladých ľudí. Sú to rôzne vynálezy, fyzikálne princípy a funkčné modely," uzatvára Šooš.