Znížil sa záujem o zriaďovanie súkromných škôlok a základných škôl

Pridajte názor  Zdroj: TASR

27. 6. 2019 - Takmer o 40 % sa zvýšil počet cirkevných a súkromných materských škôl a základných škôl od roku 2010.

Takmer o 40 % sa zvýšil počet cirkevných a súkromných materských škôl a základných škôl od roku 2010. Za deväť rokov ich pribudlo na Slovensku podľa databáz poradenskej spoločnosti Bisnode, dovedna 107. No dáta za posledné tri roky ukazujú, že vznik nových súkromných zariadení pre deti v predškolskom veku sa zastavil.

"Ide o zaujímavé zistenie, nakoľko vieme, že voľné kapacity v štátnych škôlkach dlhodobo nie sú a dopyt po nich je veľký," konštatuje analytička spoločnosti Petra Štěpánová.

V databázach spoločnosti je aktuálne na Slovensku zaregistrovaných 375 súkromných a cirkevných materských a základných škôl, pričom ich počet sleduje spoločnosť od roku 2010. V tom období bolo na Slovensku v prevádzke 268 súkromných a cirkevných materských a základných škôl a medziročne pribudlo 13 až 19 nových zariadení. "Prvú stagnáciu sme zaznamenali v roku 2016, kedy za rok vzniklo najmenej (6) súkromných a cirkevných materských a základných škôl od roku 2010. Nový rekord priniesol rok 2018, kedy boli založené len tri súkromné a cirkevné materské a základné školy. Zdá sa, že údaje za prvý polrok 2019 dáta z minulého roka kopírujú," opisuje analytička. Od konca roka 2018 podľa výpočtov spoločnosti pribudlo len jedno súkromné zariadenie pre deti v predškolskom veku.

Analýza tiež ukázala, že najviac súkromných a cirkevných materských a základných škôl funguje v Košickom (72), Bratislavskom (69) a Prešovskom kraji (68). Naopak, najmenej ich je zaregistrovaných v Trnavskom kraji (18). V počte zaniknutých od roku 2010 má prvenstvo Bratislavský kraj, pričom za deväť rokov v ňom zaniklo 14 súkromných zariadení pre deti v predškolskom veku. Najväčší počet súkromných a cirkevných materských a základných škôl zaregistrovaných od roku 2010 zaznamenala spoločnosť v Košickom kraji (41).