Juraj Váňa bude v Dozornej rade ÚDZS

Pridajte názor  Zdroj:

25. 6. 2019 - Jozef Ráž svoj súhlas s kandidatúrou stiahol.

Juraj Váňa bude v Dozornej rade Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Parlament v utorok schválil návrh na jeho zvolenie, ktorý predložil predseda Vlády SR Peter Pellegrini. Pôvodne mal parlament schváliť dvoch nových členov dozornej rady. Súčasný generálny tajomník služobného úradu ministerstva zdravotníctva Jozef Ráž však svoj súhlas s kandidatúrou stiahol.

Dozorná rada ÚDZS má päť členov, ktorými sú predseda dozornej rady, podpredseda dozornej rady a ďalší traja členovia. Päťročné funkčné obdobie uplynulo členovi dozornej rady Martinovi Huorkovi 24. júna 2019. Keďže podľa informácií zverejnených na stránke UDZS má rada aktuálne štyroch členov, po uplynutí funkčného obdobia tak vzniknú dve voľné miesta.

Juraj Váňa v súčasnosti pôsobí ako primár chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina.

Dozorná rada ÚDZS je kontrolným orgánom úradu. Má na starosti aj jeho hospodárenie, schvaľuje rozpočet, vyjadruje sa k správe o činnosti úradu a svoje stanovisko predkladá správnej rade.