VSD preinvestuje v Spišskej Novej Vsi 1,5 mil. eur, vo Vysokých Tatrách ráta s infraštrukturálnymi investíciami

Pridajte názor  Zdroj:

25. 6. 2019 - Zástupcovia miest Spišská Nová Ves a Vysoké Tatry podpísali so spoločnosťou VSD Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci

Spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) v priebehu troch rokov preinvestuje v Spišskej Novej Vsi 1,5 milióna eur. Zástupcovia miest Spišská Nová Ves a Vysoké Tatry podpísali so spoločnosťou VSD Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Vo Vysokých Tatrách ráta s infraštrukturálnymi investíciami, ktorých výšku však nespresnili, a pomocou pri rozvoji cestovného ruchu. V tlačovej správe o tom informovala Andrea Forbergerová z VSD.

Súčasťou rozsiahlych investícií v Spišskej Novej Vsi je skvalitnenie distribúcie elektriny, čo VSD zabezpečí rekonštrukciou a výstavbou elektroenergetických sietí a zariadení. „Partnerstvo s mestom Spišská Nová Ves zohľadňuje aj ďalšie aspekty, ktoré prispievajú k lepšej kvalite života v regióne. Momentálne už finišujeme s analýzou úspor na elektrine pre mestské odberné miesta. Vieme, ako by Spišská Nová Ves mohla ušetriť približne 37 percent. Dohodli sme sa aj na spolupráci v oblasti rozvoja bývania,“ uviedol riaditeľ divízie Sieťový obchod vo VSD Jaroslav Hrušč.

Mesto zase prisľúbilo pomoc a aktívnu spoluprácu, aby investičný balík VSD bol vynaložený čo najefektívnejšie, a teda aj v čo najkratšom čase. „Intenzívnejšia spolupráca v oblasti energetiky je súčasťou našej stratégie podpory moderných SMART riešení pre mesto. Som rád, že Spišská Nová Ves bude v nasledujúcich rokoch aktívnym partnerom obnovy a rozvoja energetických sietí a bývania,“ zhodnotil podpis memoranda primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.

Vysoké Tatry podpisom nadviazali na memorandum spred siedmich rokov a rozšírili spoluprácu na ďalšie oblasti. Aktivity sa týkajú najmä cestovného ruchu a podmienok pre jeho ďalší rozvoj. VSD ráta s výraznými infraštrukturálnymi investíciami pre mesto, a to už v roku 2020.

„Špecifikom mesta Vysoké Tatry je vysoký podiel turistov, takže nehovoríme len o potrebách samosprávy a domácich, ale aj najnavštevovanejšej turistickej destinácii Slovenska. K tomu patria moderné, úsporné a ekologické technológie s dostatočnou kapacitou pre nápor a najvyššie nároky návštevníkov,“ uviedol Jaroslav Hrušč. Predmetom spolupráce nebude len základná elektroenergetická infraštruktúra ale takisto e-mobilita a podpora jej rozvoja.