Eurozóna plánuje, ako financovať svoj rozpočet

Pridajte názor  Zdroj:

21. 6. 2019 - Francúzsko si želá, aby rozpočet menovej únie bol významný, ale iné krajiny uprednostňujú menší rozpočet.

Lídri Európskej únie vyzvali 19 členských krajín, ktoré používajú euro, aby rýchlo naplánovali, ako budú financovať rozpočet eurozóny. Cieľom rozpočtu je stabilizovať ekonomiku menovej únie a posilniť spoločnú menu. O myšlienke rozpočtu eurozóny diskutovali minulý týždeň ministri financií, ktorí sa dohodli na princípoch. Ešte však len majú rozhodnúť o jasnom pláne. Francúzsko si želá, aby rozpočet bol významný, ale iné krajiny uprednostňujú menší rozpočet.

Rozdiely pretrvávajú aj v otázke, ako by sa rozpočet eurozóny mal financovať, a to či prostredníctvom daní alebo priamymi príspevkami zo strany členských štátov. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol, že smerovanie k rozpočtu eurozóny "prehlbuje" ekonomickú a menovú úniu. Mário Centeno, šéf Euroskupiny združujúcej ministrov financií eurozóny, konštatoval, že naplánovanie schémy financovania rozpočtu bude centrom záujmu počas zvyšku roka.