Rokovací deň odštartoval návrh na úpravu podmienok na námornej lodi

Pridajte názor  Zdroj: TASR

21. 6. 2019 - Pracovno-sociálna oblasť, kontrola životných a pracovných podmienok na námornej lodi, ale aj dĺžka trvania služby a čas odpočinku by sa mali upraviť.

Pracovno-sociálna oblasť, kontrola životných a pracovných podmienok na námornej lodi, ale aj dĺžka trvania služby a čas odpočinku by sa mali upraviť. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR to chce docieliť návrhom zákona o námornej plavbe, ktorý v úvode štvrtého rokovacieho dňa predstavil v parlamente minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Návrh zákona má za cieľ harmonizovať vnútroštátne právo s právom Európskej únie (EÚ), a to transpozíciou smernice Rady EÚ. Upravuje okrem iného aj to, aké doklady a v akom jazyku musia byť na palube námornej lode, povinnosť veliteľa v prípade choroby alebo zranenia člena lodnej posádky, povinnosť vlastníka námornej lode poistiť sa na účely krytia nákladov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a krytia nákladov spojených s repatriáciou člena lodnej posádky.

Navrhuje sa zároveň aj povinnosť sprístupniť členovi lodnej posádky postup vybavovania sťažností v pracovnoprávnych vzťahoch na námornej lodi a zabezpečiť členovi lodnej posádky vhodné ubytovanie a stravu. Cieľom návrhu zákona je tiež precizovanie niektorých ustanovení zákona, čo si podľa MDV vyžiadali aplikačná prax a výsledky auditu Medzinárodnej námornej organizácie.

V pléne si veľa poslancov ministra nevypočulo. V pléne sedelo v úvode rokovania len zopár zákonodarcov. V piatok sa totiž nebude hlasovať o prerokovaných zákonoch, ale až budúci týždeň.