Za vyradenie starých áut by mali byť vyššie dotácie na autá s alternatívnym pohonom

Pridajte názor  Zdroj:

20. 6. 2019 - Dotácie by mali podľa Ministerstva hospodárstva SR podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá.

Slovensko by malo pokračovať v rozširovaní poskytovania dotácií a podpory používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Vyplýva to z vládnej novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, ktorú poslanci NR SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Z novely vyplýva, že ak žiadateľ o dotácie na vozidlá s alternatívnym pohonom súčasne vyradí z evidencie vozidlo so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia mu nebola už poskytnutá na iné vozidlo, môže dostať dotácie až do výšky 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla. Žiadateľ môže dostať dotáciu aj bez vyradenia vozidla so spaľovacím motorom starším ako 15 rokov z evidencie, ale len do výšky 25 % z celkovej obstarávacej ceny. Účinnosť novely je navrhnutá od 15. októbra 2019.

"Legislatívna úprava prichádza z dôvodu rozšírenia poskytovania dotácií o oblasť podpory používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Zároveň umožní zvýšenie ambície národnej politickej stratégie na uspokojenie budúceho dopytu v rámci alternatívnej dopravy, ako aj plnenie záväzkov Slovenskej republiky pre transpozíciu európskych smerníc v oblasti zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a energetickej efektívnosti," uviedol vo štvrtok minister hospodárstva Peter Žiga.

Cieľom dotácie zakotvenej v novele zákona je podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Určuje sa okruh oprávnených žiadateľov dotácie, ktorými môžu byť fyzická osoba - nepodnikateľ, resp. podnikateľ, právnická osoba, obec alebo vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie.

Podmienkou na poskytnutie dotácie je povinnosť žiadateľa prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu a prevádzkovanie vozidla najmenej počas štyroch rokov od poskytnutia dotácie.