Kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín sa majú rozšíriť

Pridajte názor  Zdroj:

19. 6. 2019 - Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o potravinách.

Kompetencie orgánov úradnej kontroly potravín Ministerstva zdravotníctva SR sa v zariadeniach spoločného stravovania možno rozšíria. Má ísť o vykonávanie kontroly potravín rastlinného pôvodu na určitých miestach a kontroly poľnohospodárskych produktov a potravín s niektorým druhom označenia. Poslanci NR SR totiž v stredu posunuli do druhého čítania novelu zákona o potravinách. Novelou sa vyžaduje zmena zákona najmä v oblasti pôsobnosti a úloh orgánov štátnej správy na úseku výkonu úradnej kontroly potravín.

"Na základe nariadenia EÚ sú novelou zákona splnomocnené orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy a orgány verejného zdravotníctva určiť na účely výkonu úradných kontrol potravín vstupujúcich do EÚ z tretích krajín hraničné kontrolné stanice, pričom sú zároveň oprávnené pozastaviť alebo zrušiť činnosť hraničných kontrolných staníc, ak nebudú spĺňať minimálne požiadavky ustanovené v nariadení (EÚ),“ ozrejmila ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.