Harmonizovaná miera inflácie dosiahla v máji 2019 hodnotu 2,7 %

Pridajte názor  Zdroj:

18. 6. 2019 - V máji 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,7 %.

V máji 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov dosiahla v máji 2019 hodnotu 2,5 %.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 100,4 % bol ovplyvnený najmä zvýšením a znížením cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok 0,15 percentuálneho bodu), doprava (kladný príspevok 0,06 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,06 p. b.), alkoholické nápoje a tabak (kladný príspevok 0,04 p. b.), odevy a obuv (kladný príspevok 0,04 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,02 p. b.), nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,01 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (záporný príspevok 0,01 p. b.), zdravotníctvo (záporný príspevok 0,01 p. b.), rekreácia a kultúra (záporný príspevok 0,01 p. b.).