Oznam ŽSR o výlukách na železničných tratiach

Pridajte názor  Zdroj:

17. 6. 2019 - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v nasledujúcich úsekoch: v dňoch 18.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce v nasledujúcich úsekoch:

v dňoch 18. až 20. júna v úseku Nižná Slaná – Betliar.

Výluka bude zrealizovaná za účelom odstránenia nedostatočnej šuntovej citlivosti koľajových obvodov na priecestnom zabezpečovacom zariadení (PZZ) v km 57,155 na trati Rožňava – Dobšiná.

Na priecestí v km 57,155 v úseku Nižná Slaná – Betliar bude vybudované nové svetelné PZZ s aktívnou signalizáciou a s úplnou väzbou na pohyb železničných vozidiel v oblasti priecestia informujúce účastníkov cestnej premávky a rušňovodiča približujúceho sa k priecestiu pomocou priecestníkov. Činnosť PZZ bude ovládaná automaticky jazdou vlaku v oboch smeroch.

Priecestie bude po celú dobu výluky až do vykonania funkčných skúšok a jeho aktivovania vypnuté z činnosti. V dobe výluky budú vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate písomne vyrozumievané o vypnutí priecestia a o prechodnom znížení traťovej rýchlosti cez uvedené priecestie.

Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na cestnej komunikácii osadené dopravné značky IP 30a „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté„.

Práce na rekonštrukcii PZZ v km 57,155 budú vykonávať zamestnanci spoločnosti BETAMONT s.r.o. Zvolen a zamestnanci ŽSR podľa schválených a odsúhlasených technologických postupov prác. ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.

Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.