Prezidentom IT Asociácie Slovenska zostáva Emil Fitoš

Pridajte názor  Zdroj:

14. 6. 2019 - Rozhodlo o tom tohtotýždňové valné zhromaždenie asociácie.

Prezidentom IT Asociácie Slovenska (ITAS) zostane aj najbližšie dva roky Emil Fitoš. Rozhodlo o tom tohtotýždňové valné zhromaždenie asociácie. Post prvého viceprezidenta rovnako obhájil Mario Lelovský a novým viceprezidentom asociácie sa stal Pavol Frič zo spoločnosti Ditec. Prítomní členovia zároveň zvolili nové deväťčlenné prezídium a sedemčlennú správnu radu asociácie.

Na valnom zhromaždení asociácia svojim členom taktiež predstavila vlastnú víziu eGovernmentu, ktorú chce ponúknuť vládnym predstaviteľom ako ideový rámec pre stratégiu informatizácie Slovenska na najbližších desať rokov. „Asociácia aktívne podporila snahy o akceptovanie zdieľanej ekonomiky zo strany štátu, a keďže pracovný trh v slovenskom IT odvetví dlhodobo rieši nedostatok IT profesionálov, angažovala sa aj v téme zjednodušenia zamestnávania IKT expertov z tretích krajín,“ uvádza sa v správe ITAS.

Na základe podnetov ITAS sa pripravuje koncepcia Digitálneho inovačného hubu pre Slovensko. Strategickým cieľom asociácie je vytvoriť z Digitálneho inovačného hubu užitočnú platformu pre financovanie inovácií a hospodárskeho rozvoja na Slovensku.

Delegáti valného zhromaždenia taktiež takmer jednohlasne prijali spoločnú iniciatívu pracovnej skupiny Governance & Delivery zriadenej na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pod názvom Etické, transparentné a zodpovedné IT. Iniciatíva navrhuje praktické opatrenia, ktorých naplnenie prinesie výrazné obmedzenie možností pre neetické chovanie a netransparentnosť pri verejných IT súťažiach vo verejnej správe a zároveň eliminuje javy, ktoré negatívne ovplyvňujú dôveru verejnosti voči podnikaniu v informačno-komunikačných technológiách.