Vlaky na trati Košice - Kysak budú dosahovať rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu

Diskusia 3  Zdroj:

14. 6. 2019 - Pribudne aj nový dvojkoľajný železničný tunel s dĺžkou 815 metrov.

Vlaky na železničnej trati Košice - Kysak by mali po modernizácii trate dosahovať rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) to uviedli v investičnom zámere, ktorý predložili na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). Celková dĺžka predmetného úseku trate je viac ako 15 kilometrov a trasa bude vedená približne zhodne so súčasnou líniu železničnej trate. Plánuje sa taktiež výstavba nového dvojkoľajného železničného tunela s dĺžkou 815 metrov, ktorý bude podchádzať Dáriusovú hoľu. Predpokladaný termín začatia stavby je stanovený na rok 2027 s predpokladaným dokončením do troch rokov.

Ako ďalej uvádza spoločnosť v investičnom zámere, chce skvalitniť súčasné technické parametre trate a zvýšiť maximálnu traťovú rýchlosť na spomínaných 160 kilometrov za hodinu. Momentálne je maximálna rýchlosť na danom úseku 120 kilometrov za hodinu. Zároveň sa má zlepšiť technický stav mostných objektov a ďalších stavebných súčastí dráhy s výrazným znížením hluku a vibrácii. Cieľom je aj výstavba nástupíšť s mimoúrovňovým prístupom pre cestujúcich, ako aj prístupom pre imobilných cestujúcich.

Celkovo sa v danom úseku trate Kysak - Košice nachádzajú tri úrovňové križovania železničnej trate s pozemnými komunikáciami miestnych a účelových ciest a jeden úrovňový prechod pre chodcov. Na základe rokovaní s príslušnými samosprávnymi orgánmi budú podľa ŽSR uvedené úrovňové križovania zrušené. Náhradou budú novovybudované nadjazdy, podchody respektíve nadzemné lávky.

Železničná trať na úseku Žilina - Košice - Čierna nad Tisou je súčasťou hlavných tratí železničnej siete na Slovensku. V rámci krajiny je to jediná efektívna a elektrifikovaná hlavná trať v smere západ-východ s dôležitým významom nielen pre vnútroštátny obchod v rámci slovenskej nákladnej dopravy, ale tiež pre tranzit medzi západnou a východnou Európou. Trať je súčasťou nosnej trasy vnútroštátnej diaľkovej osobnej dopravy Bratislava - Žilina - Košice.