On-line hazardné hry: Deti sú ľahká korisť kvôli cielenej reklame

Diskusia 3  
On-line hazardné hry: Deti sú ľahká korisť kvôli cielenej reklame
Zdroj: The Conversation
Foto: getty images


19. 6. 2019 - Poker, kasína, stávky, bingo alebo lotérie. Vidina zisku láka už aj deti, ktoré ale podľa zákona hazardné hry hrať nesmú. Nových hráčov si ale firmy prevádzkujúce hazard hľadajú na internete. Nový výskum naznačuje, že súčasné sankcie nestačia na zmenu agresívneho správania sa on-line inzerentov.

Pri hazarde vytvára možnosť finančnej výhry napínavú situáciu, stimuluje produkciu adrenalínu a dopamínu, čo  výrazne ovplyvňuje náladu. Gambling je v aktuálnom diagnostickom manuáli duševných porúch DSM-5 zaradený medzi nelátkové behaviorálne závislosti. On-line gambling je anonymný, dostupnejší ako návšteva kasína aj spoločensky akceptovateľnejší. Internet ponúka širokú paletu hier, spája viacero zaujímavých funkcií a druhov vizuálnych a zvukových podnetov. Čo je ale podstatné, stavia na reklame.

V apríli 2019 prišiel britský Úrad pre standardizáciu reklamy (ASA) s nápadom, že použije on-line identitu, ktorá napodobňuje používanie internetu dieťaťom. Zistilo sa, že päť značiek hazardných hier špecificky zameriava svoje ponuky hazardných hier na osoby mladšie ako 18 rokov. Prieskum Gamblingovej komisie z roku 2017 zistil, že 12 % detí vo veku 11 až 16 rokov malo v predchádzajúcom týždni skúsenosť s hazardnými hrami, kde vsadili vlastné peniaze, a že 0,9 % detí malo problémy s gamblingom.

Na základe tohto experimentu ASA oznámila zmenu svojich smerníc, ktoré stanovujú, že inzercia hazardných hier na internete sa nesmie zameriavať na neplnoleté osoby a nesmie sa objavovať na stránkach o ktoré sa vo veľkej miere zaujímajú deti.

Nie je však isté, či takáto reštrikcia problém vyrieši. Doteraz existuje len málo dôkazov o tom, že algoritmy používané reklamnými agentúrami zabraňujú vystaveniu reklamy na hazardné hry deťom.

On-line hazardné hry: Deti sú ľahká korisť kvôli cielenej reklame

Vzhľadom na finančné stimuly pre inzerentov a nedostatok tvrdých sankcií, ak porušia existujúce pravidlá, je nepravdepodobné, že by sa niečo zmenilo. Nový výskum identifikoval dva základné problémy regulácie reklamy na hazardné hry on-line.

Po prvé, automatizácia umiestnení reklamy vedie k tomu, že reklamy sa zameriavajú na deti a zraniteľné osoby. Prostredníctvom takého to reklamného priestoru, ktoré majú pod palcom technickí giganti, ako je Google a Facebook, je online reklama zameraná na divákov na základe on-line profilu spojeného s ich predchádzajúcimi modelmi spotreby a prehliadania.

Základným rozdielom oproti off-line reklame je, že proces párovania dát je riadený umelou inteligenciou a strojovým učením. To je postavené takým spôsobom, že čím je pravdepodobnejšie, že konkrétny používateľ klikne na reklamu, tým viac stojí spoločnosť, aby im inzerovala, a tým viac peňazí sa zinkasuje za reklamu. Tento proces umiestňovania sa riadi štatistickými kritériami založenými na pravdepodobnosti a tvrdej ekonomike, s minimálnym ohľadom na etické alebo právne normy.

V praxi to znamená, že ak on-line profil používateľa naznačuje, že má potenciálne návykové správanie, je nezamestnaný, má nízke sociálno-ekonomické postavenie, problémy s dlhmi alebo v minulosti aj problémy s hraním hazardných hier, je pravdepodobnejšie, že sa mu budú zobrazovať reklamy na hazardné hry pri prehliadaní on-line obsahu, ktorý nemá nič spoločné s hazardnými hrami. The Guardian v roku 2017 zistil, že spoločnosti zaoberajúce sa hazardnými hrami využívali tretie strany na zber informácií od ľudí, ktorí sa zúčastňujú na súťažiach o ceny, s cieľom zamerať  reklamu na hazardné hry na ľudí s nízkymi príjmami.

Tento proces automatizácie tiež spôsobuje, že normy sociálnej zodpovednosti a etické úvahy sú vážne ohrozené a že reklama sa zameriava na deti a zraniteľné osoby.

Vedci v novom výskume tiež zistili, že webové stránky sociálnych médií poskytujú dostatok príležitostí na peer-to-peer marketing medzi užívateľmi, čím sa stierajú hranice medzi komerčnou reklamou a obsahom generovaným používateľmi. Napríklad, ak sa užívateľ sociálnych médií pochváli stávkou, ktorú urobil, nie je vôbec jasné, či si to nezaplatil prevádzkovateľ hazardných hier. To vyvoláva otázku, či je reklama férová voči spotrebiteľom, ak ju nemožno považovať za reklamu, ale skôr za odporúčanie.

On-line hazardné hry: Deti sú ľahká korisť kvôli cielenej reklame

Oba tieto problémy s on-line reklamou na hazardné hry sa rieši prostredníctvom usmernení na ochranu mladých ľudí a toho, čo vlastne predstavuje reklamu. V Spojenom kráľovstve sa od používateľov sociálnych médií vyžaduje, aby poskytli informácie o tom, či dostali platbu, bezplatný darček alebo niečo iné za svoj príspevok kde použili #ad. Často to však užívateľovi nemusí byť jasné, čo vidí v poste a čo to v skutočnosti znamená. A sankcie za porušenie týchto pravidiel sú nedostatočné. Vyžadujú sa preto zásadnejšie právne zmeny a prísnejšie presadzovanie práva.

Umelá inteligencia používaná pri on-line reklamách by mala byť v súlade so zásadou bezpečnosť na prvom mieste. Osoby zodpovedné za navrhovanie veľkých dátových aplikácií používaných v reklamnom ekosystéme by mali dodržiavať zákony o ochrane spotrebiteľa a hazardných hrách. Aby sa algoritmy na zobrazovanie reklamy vytvárali tak, aby neviedli k zneužívaniu zraniteľných používateľov.

Webové stránky sociálnych médií by tiež mali vytvoriť prísnejšie pravidlá, ktoré by ich používateľom ukladali povinnosť jasne identifikovať obchodné vzťahy s inzerentmi hazardných hier. Platformy sociálnych médií by namiesto toho, aby privierali oči, mali dodržiavať svoje pravidlá týkajúce sa nezverejniteľnej reklamy a používať automatizované nástroje na monitorovanie toho, či používatelia porušujú tieto pravidlá. Ako posledná možnosť je silný regulátor, ktorý by presadzoval zásady férovej reklamy prostredníctvom pokút a sankcií.