Tržby v priemysle na Slovensku v apríli medziročne vzrástli o vyše 4 %

Pridajte názor  Zdroj:

12. 6. 2019 - Tržby firiem v automobilovom priemysle sa oproti vlaňajšiemu aprílu zvýšili o takmer 15 %.

Tržby v priemysle na Slovensku v apríli medziročne stúpli o 4,1 %. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR (ŠÚ), rast priemyselných tržieb ovplyvnilo ich zvýšenie v dodávke vody, čistení a odvode odpadových vôd a službách odstraňovania odpadov o 10,7 %, ťažbe a dobývaní o 6,8 %, priemyselnej výrobe o 4,9 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,4 %. Medzimesačne tržby v priemysle v apríli oproti marcu stúpli o 0,6 %.

V rámci samotnej priemyselnej výroby najdynamickejší rast tržieb zaznamenala výroba dopravných prostriedkov o 14,7 %, koksu a rafinovaných ropných produktov o 32,3 % a potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 15,3 %. Tržby klesli hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,1 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 14,3 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 12,5 %.

Tržby pritom rástli aj v ďalších sektoroch slovenského hospodárstva. V stavebníctve sa v apríli medziročne zvýšili o 5,2 %, v doprave a skladovaní o 2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 11,6 % a vo vybraných trhových službách o 12,8 %. Medzimesačne v apríli oproti marcu však vzrástli iba tržby v doprave a skladovaní o 1,1 %. Naopak klesli vo vybraných trhových službách o 1,5 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 1 % a v stavebníctve o 0,6 %.

Za prvé štyri mesiace tohto roka tak tržby v priemysle na Slovensku na medziročnej báze vzrástli o 7,9 %. Podobne stúpli aj v ďalších sledovaných sektoroch. V stavebníctve o 5,6 %, v doprave a skladovaní o 5,3 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 10,2 % a vo vybraných trhových službách o 11 %.