Aktívne saldo zahraničného obchodu dosiahlo v marci 311, 4 milióna eur

Pridajte názor  Zdroj:

7. 6. 2019 - V marci sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru zo SR o 5,1 % na 7,316 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 8,5 % na 7,004 miliardy eur.

V marci sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru zo SR o 5,1 % na 7,316 miliardy eur a celkový dovoz sa zvýšil o 8,5 % na 7,004 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 311,4 milióna eur, teda o 192,6 milióna eur nižšie ako v marci minulého roku. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.

Saldo zahraničného obchodu za prvý štvrťrok 2019 bolo aktívne vo výške 1,033 miliardy eur, to znamená o 279,4 milióna eur viac, ako v rovnakom období minulého roku.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (1,482 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (907 miliónov eur), Francúzskom (732,7 milióna eur), Spojenými štátmi americkými (703,7 milióna eur), Rakúskom (552 miliónov eur), Poľskom (468,8 milióna eur), Talianskom (386,4 milióna eur), Španielskom (275,3 milióna eur), Českou republikou (269 miliónov eur) a Rumunskom (203,8 milióna eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (1,025 miliardy eur), Vietnamom (981,8 milióna eur), Čínou (757,7 milióna eur), Ruskou federáciou (653,4 milióna eur), Malajziou (111,1 milióna eur), Japonskom (110,1 milióna eur), Taiwanom (97,3 milióna eur) a Ukrajinou (83,6 milióna eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 20,772 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa zvýšil celkový vývoz o 8,5 %.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 7,2 %, Českej republiky o 3,3 %, Poľska o 8,4 %, Francúzska o 14,2 %, Spojeného kráľovstva o 27,5 %, Rakúska o 8,1 %, Maďarska o 5,6 %, Spojených štátov amerických o 97,6 %, Španielska o 0,5 %, Rumunska o 11,3 %, Ruskej federácie o 11,8 % a Číny o 39,5 %. Znížil sa vývoz do Talianska o 29,9 % a Holandska o 0,2 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 5,1 %, ktorý tvoril 84 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 7,8 %, ten sa na celkovom vývoze SR podieľal 88,9 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 19,739 miliardy eur, pri medziročnom raste o 7,3 %.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 5,1 %, Českej republiky o 4,4 %, Poľska o 5,3 %, Kórejskej republiky o 2,7 %, Ruskej federácie o 5,5 %, Maďarska o 20,6 %, Talianska o 0,2 %, Rakúska o 8,3 % a Spojeného kráľovstva o 13,2 %. Poklesol dovoz z Číny o 3,4 %, Vietnamu o 24,9 % a Francúzska o 0,8 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2018 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 12 % - tvoril 68,1 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 6,2 % - na celkovom dovoze Slovenska sa podieľal 65,3 %.