Slovenskí a českí farmári podpísali spoločné memorandum

Pridajte názor  Zdroj:

5. 6. 2019 - Podpora spoločnej poľnohospodárskej politiky a výmena vzájomných skúseností s ochranou pôdy je cieľom spolupráce Vidieckej platformy, Spolku farmárov Slovenska a Asociácie súkromného poľnohospodárstva ČR, ktorú v stredu vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica spečatili slovenskí a českí farmári podpisom spoločného memoranda.

Podpora spoločnej poľnohospodárskej politiky a výmena vzájomných skúseností s ochranou pôdy je cieľom spolupráce Vidieckej platformy, Spolku farmárov Slovenska a Asociácie súkromného poľnohospodárstva ČR, ktorú v stredu vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica spečatili slovenskí a českí farmári podpisom spoločného memoranda.

Člen Rady Spolku farmárov Slovenska Milan Kyseľ označil túto spoluprácu za veľmi dôležitú a nápomocnú pri riešení problémov farmárov. "Prioritou našej spolupráce je spoločná poľnohospodárska politika a to, o čom sa stále hovorí aj v médiách, a to je stropovanie, ktoré je o tom, že sa na úrovni Európskej únie nastaví nejaká kvóta, na ktorú bude farmár alebo poľnohospodár poberať dotácie," uviedol Kyseľ.

Za prínosné označil toto partnerstvo aj Josef Stehlík, predseda Asociácie súkromného poľnohospodárstva ČR. Jedným z hlavných cieľov spolupráce je podľa jeho slov boj proti zle nastavanej legislatíve týkajúcej sa poľnohospodárov.

"Je mnoho vecí, ktoré sa nám v Českej republike podarilo posunúť dopredu, ako napríklad lokálne výrobky, predaj z farmy a podobne. Na druhej strane, sú na Slovensku veci, ktoré by sme radi prevzali, takže ide viac-menej o vzájomnú výmenu skúseností, ktoré máme jednak s tvorbou spoločnej poľnohospodárskej politiky a jej aplikáciou do konkrétnych zemí, ale aj s národnou poľnohospodárskou politikou, ktorú robia jednotlivé štáty, a potom aj s praktickými dosahmi na jednotlivé farmy," zhodnotil Stehlík.