Za teplo v súčasnosti platíme menej ako pred 20 rokmi

Diskusia 3  Zdroj:

5. 6. 2019 - Za teplo v súčasnosti platíme menej ako pred dvadsiatimi rokmi. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave predstavitelia Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš (predseda predstavenstva) a Ivan Ďuďák (člen predstavenstva).

Za teplo v súčasnosti platíme menej ako pred dvadsiatimi rokmi. Uviedli to v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave predstavitelia Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš (predseda predstavenstva) a Ivan Ďuďák (člen predstavenstva).

Počas dvadsiatich rokov tvoria podľa SZVT výdavky spojené s dodávkou tepla na vykurovanie a tepla dodaného v teplej vode stále menšie percento z rodinného rozpočtu. Najväčší - 10-percentný podiel tvorili výdavky na teplo na príjmoch domácností v roku 2003 a odvtedy stále klesali, pričom v roku 2017 mali približne 3-percentný podiel na príjmoch domácností.

"Ak si porovnáme priemerné náklady na kúrenie a teplú vodu v roku 2003, kedy podiel týchto nákladov na príjmoch domácností bol najvyšší a predstavoval takmer 800 eur, tak v roku 2017 predstavovali tieto náklady približne 600 eur," priblížil Ďuďák.

Ku klesaniu nákladov na teplo prispeli podľa neho aj samotní spotrebitelia. Začali sa správať efektívnejšie, zateplili bytové domy. Zatiaľ čo príjmy domácností postupne rastú, podiel výdavkov na teplo sa znižuje. "Môžeme teda povedať, že v dlhodobom horizonte, zatiaľ čo obyvatelia každoročne zarábajú viac peňazí, za kúrenie a teplú vodu platia postupne menej," podčiarkol Ďuďák.

Podľa Janiša členovia zväzu neustále hľadajú efektívne a optimálne technické a legislatívne riešenia, aby dodávky tepla z centrálnych systémov vykurovania boli pre spotrebiteľov bezpečné, ekologické a v neposlednom rade cenovo výhodné. "Ročne preinvestujú výrobcovia tepla v priemere okolo 70 miliónov eur do výroby a distribúcie ekologickejšieho a efektívnejšieho tepla pre obyvateľov," doplnil Janiš.

SZVT združuje naprieč celým Slovenskom dodávateľov tepla. V 97 spoločnostiach združených v SZVT pracuje takmer 4000 ľudí, ktorí zabezpečujú výrobu a dodávku tepla a teplej vody, ako aj servis pri poruchách počas celého roka.