V roku 2018 medziročne klesol počet aktívnych obstarávateľských subjektov

Pridajte názor  Zdroj:

3. 6. 2019 - Počet aktívnych obstarávateľských subjektov v roku 2018 medziročne klesol o 14,8 %. Celkovo bolo ukončených 3162 postupov, uzavreté zmluvy boli v celkovej hodnote 4,82 miliardy eur.

Počet aktívnych obstarávateľských subjektov v roku 2018 medziročne klesol o 14,8 %. Celkovo bolo ukončených 3162 postupov, uzavreté zmluvy boli v celkovej hodnote 4,82 miliardy eur. Predstavuje to nárast v počte ukončených postupov o 17,7 % a 20,4-percentný nárast vo finančnom objeme. Vyplýva to z Informácie o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2018, ktorou by sa na utorkovom (4. 6.) rokovaní mala zaoberať vláda.

Najväčšou mierou sa na verejnou obstarávaní podieľali verejní obstarávatelia, a to 76,4 %. "Z toho štátna správa sa na verejnom obstarávaní podieľala 1187 postupmi a samospráva 1228 postupmi," približuje materiál.

Verejní obstarávatelia mali tiež najvyšší podiel na vynaložených finančných prostriedkoch. Uzavretými zmluvami v hodnote 3,01 miliardy eur tvoria 62,6 % a v porovnaní s rokom 2017 to predstavuje 26-percentný nárast.

Podľa zmluvnej hodnoty sa v roku 2018 najväčším obstarávateľským subjektom stalo Ministerstvo vnútra SR s hodnotou 550,373 milióna eur a počtom zákaziek 83.

Zároveň bol zaznamenaný nárast v počte postupov pri zákazkách týkajúcich sa projektov financovaných z fondov Európskej únie o 31,1 %, avšak pokles v hodnote zmlúv o 3 %. Ukončené postupy v zmluvnej hodnote 1,3 miliardy eur predstavovali 40,1 % z celkového počtu postupov a 26,7 % z celkovej hodnoty ukončených zákaziek.

Najčastejšie boli podľa predmetu zákazky obstarávané tovary. Počet ukončených postupov tvoril 40,6 % a zmluvná hodnota 1,9 miliardy eur predstavovala 39,7 %. Podľa ukončených nadlimitných postupov bola z hľadiska počtu aj hodnoty zákaziek najčastejšie používaná verejná súťaž. "Podiel priamych rokovacích konaní sa na celkovom počte ukončených postupov oproti roku 2017 znížil o 1,8 % v počte ukončených postupov a o 3,8 % v zmluvnej hodnote," uvádza sa v materiáli.

V roku 2018 bolo ukončených 591 zákaziek, ktoré spadajú pod Dohodu o vládnom obstarávaní (GPA) v hodnote 1,8 miliardy eur. Elektronická aukcia bola použitá v 854 ukončených postupoch.

Kritérium najlepšieho pomeru ceny a kvality, kritérium nákladov s použitím prístupu nákladovej efektívnosti, najmä nákladov počas životného cyklu (ENP), bolo použité v 10,6 % postupov v zmluvnej hodnote 543,420 milióna eur. Kritérium najnižšej ceny obstarávateľské subjekty použili v 89,4 % z počtu ukončených postupov v zmluvnej hodnote 4,27 miliardy eur.

Zrušených bolo celkovo 1589 postupov, z toho 1141 postupov (71,8 %) bolo financovaných z eurofondov. Oproti roku 2017 ide o pokles zrušených postupov o 6,7 %.