Finančná správa vyhlásila tendre na dva informačné systémy za vyše 32 miliónov eur

Diskusia 2  Zdroj:

31. 5. 2019 - Prvý tender v predpokladanej hodnote 18 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty súvisí s certifikáciou v rámci systému eKasa. Druhý, za 14,4 mil. eur, s rozvojom a podporou informačného systému finančnej správy.

Finančná správa vyhlásila tendre na dva informačné systémy spolu za vyše 32 miliónov eur. V prvom tendri bude hľadať dodávateľa na zabezpečenie poskytovania služieb infraštruktúry verejných kľúčov pre systém eKasa, v druhom dodávateľa služieb, poskytovania podpory a rozvoja informačného systému finančnej správy (PKI). „Predpokladaná hodnota zákazky týkajúcej sa poskytovania infraštruktúry verejných kľúčov je 18 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty a predpokladaná hodnota zákazky PKI je 14,4 mil. eur. V oboch prípadoch ide o zákazky uzatvorené na viac rokov,“ informuje finančná správa.

Predmetom obstarávania súvisiaceho s projektom eKasa je podľa správcu daní poskytovanie služieb externej certifikačnej autority, s neskôr predpokladaným vybudovaním internej certifikačnej autority. Produkty a služby tejto certifikačnej autority budú slúžiť v rámci zabezpečenia dôveryhodnosti a bezpečnosti komunikácie pokladníc s centrálnym riešením projektu eKasa v prostredí finančnej správy.

V druhom prípade ide o dodávku služieb pre ďalší rozvoj systému elektronických podpisov PKI finančnej správy, ktorý je využívaný ostatnými informačnými systémami finančnej správy. „Produkty a služby, poskytované systémom PKI, súvisia s vytváraním optimálnych podmienok pre tvorbu a použitie elektronických podpisov v rámci informačných systémov finančnej správy a ich používateľov,“ dopĺňa finančná správa.

Ponuky je v oboch prípadoch možné predkladať elektronicky do 8. júla 2019. Kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena. Po otvorení a vyhodnotení ponúk bude nasledovať elektronická aukcia. Finančná správa v oboch prípadoch uzavrie na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu o poskytovaní služieb s úspešným uchádzačom na päť rokov.