Nerovnosť príjmov spôsobuje šikanovanie na školách

Diskusia 4  
Nerovnosť príjmov spôsobuje šikanovanie na školách
Zdroj: journalistsresource
Foto: getty images; TASR/František Iván;getty images


31. 5. 2019 - Vyrastanie v krajine s veľkou nerovnosťou príjmov súvisí so šikanovaním v ranom veku dospievania. Vyplýva to z novej štúdie deviatich výskumníkov zastupujúcich univerzity z celého sveta.

Autori analyzovali odpovede od 874 203 detí vo veku 11 až 15 rokov v 40 krajinách, väčšinou v Európe a Severnej Amerike. Výsledky poukázali na to, že deti, ktoré do štyroch rokov žili v oblastiach s vysokou príjmovou nerovnosťou, boli neskôr v škole šikanované.

Tím z univerzít v Kanade, Izraeli, Holandsku, Poľsku a Írsku zozbieral údaje z rokov 1994 až 2014 od Svetovej zdravotníckej organizácie. Údaje pokrývajú čas a geografiu, ale prieskum nezachytáva prehľad o tých istých deťoch v priebehu rokov. Poskytuje prehľad o kľúčových zdravotných ukazovateľoch detí vo veku 11 až 15 rokov. Niektoré krajiny sa nezúčastnili prieskumu každé štyri roky. "Vypadli z programu z finančných dôvodov," hovorí  vedúci štúdie Frank Elgar z McGill University v Montreale. Vzhľadom na veľký počet účastníkov prieskumu je Elgar presvedčený o vzťahu medzi skorým vystavením sa príjmovej nerovnosti a neskorším šikanovaním. "Prepojenia,  ktoré sme našli, sú konzistentné a v súlade s literatúrou, ktorá ukazuje, že nerovnosť v príjmoch súvisí s interpersonálnym násilím a rôznymi opatreniami na zníženie sociálneho kapitálu,“ hovorí Elgar.

Boj proti šikanovaniu v školách je podľa autorov dôležitý, ale tieto výsledky naznačujú, že školy nedokážu urobiť všetko. Záleží aj na tom, čo sa deje doma. "To, že účinok sa prejavuje už v predškolskom veku, naznačuje, že to nie je výsledok školskej dochádzky, alebo programovania,“ hovorí Elgar.

Nerovnosť príjmov spôsobuje šikanovanie na školách

V početnej vzorke účastníkov prieskumu autori sledovali niekoľko premenných - zmeny v nerovnosti od narodenia až po zachytenie šikanovania, národný príjem na obyvateľa, spoločensko-ekonomickú  pozíciu rodiny a rok narodenia. "Deti vo viac nerovnom prostredí pravdepodobne ovplyvnil celý rad ďalších faktorov, ktoré sme nedokázali skontrolovať,“ hovorí Elgar. "Hoci štúdia zistila, že nerovnosť v príjmoch je spojená s neskorším násilím, sú potrebné rozsiahlejšie snahy o dohľad a ďalší výskum, aby sme pochopili psychosociálne a fyziologické mechanizmy, ktoré vysvetľujú, prečo sú deti, ktoré vyrastajú v ekonomicky horšom prostredí, vystavené väčšiemu riziku,“ uvádzajú autori.

Elgar ale upozorňuje, že ich práce nehovorí o prepojení medzi chudobou a šikanovaním, ale medzi nerovnosťou a šikanovaním. "Zvyčajne, keď hovoríme o nerovnosti, spájame si to s chudobou. Je to dôsledok vyrastania v nerovnom prostredí. Je zaujímavé, že zmena vnímania tohto stavu by dokázala zmeniť priebeh vývoja dieťaťa. “