Počet sporiteľov v 2. pilieri medziročne stúpol viac ako o 60.000

Pridajte názor  Zdroj:

28. 5. 2019 - Celkový počet sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie v druhom pilieri medziročne vzrástol o 63.817.

Celkový počet sporiteľov na starobné dôchodkové sporenie v druhom pilieri medziročne vzrástol o 63.817. Ako vyplýva zo štatistík Sociálnej poisťovne, ku koncu apríla 2018 odvádzalo príspevky na toto sporenie spolu 1.438.585 sporiteľov a koncom apríla 2019 ich už bolo 1.512.402.

Sociálna poisťovňa do druhého piliera odvádza najviac príspevkov za zamestnancov – k 30. aprílu 2019 ich bolo 1.161.261 (v apríli 2018 – 1.144.394), a za samostatne zárobkovo činné osoby – 115.451. V roku 2018 ich bolo o tisícku viac. Nasledujú dohodári, za ktorých Sociálna poisťovňa v apríli odviedla príspevky v 106.214 prípadoch. Vlani to bolo tiež menej, a to 105.531 prípadov.

Zvyšok tvoria poberatelia úrazových rent a dobrovoľne poistené osoby, ktoré sú tiež sporiteľmi. V apríli 2019 za ne Sociálna poisťovňa do druhého piliera odviedla menej príspevkov (2756) ako rok predtým (3007).