V slovenskom potravinárstve rastie záujem o zdravé potraviny, tvrdí PKS

Pridajte názor  Zdroj:

28. 5. 2019 - Na Slovensku je podľa Potravinárskej komory Slovenska množstvo zaujímavých producentov, ktorí sa venujú trendom v potravinárstve, idú dopredu a získavajú ocenenia po celom svete.

V slovenskom potravinárstve je všeobecným trendom podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) zameranie sa na ekologický a zodpovedný prístup k potravinovému biznisu. Na strane producentov aj konzumentov rastie záujem o pôvod a kvalitu potravín, životné podmienky zvierat, nutričnú hodnotu a férovosť obchodu. „Spotrebiteľ chce poznať príbeh svojho jedla. Jedlo už dávno nie je len nutnosťou, primárnou potrebou. Medzi úspešné inovácie v potravinárskom priemysle patrí znižovanie aditív, tradičné domáce receptúry, zabudnuté suroviny, šetrné environmentálne postupy či ekologicky pestované produkty,“ konštatovala riaditeľka PKS Jana Venhartová.

Zároveň je podľa PKS na Slovensku snaha spotrebiteľa dostať na tanier priemyselné výrobky, ktoré sa čo najviac podobajú produktom pripraveným doma. S týmto trendom súvisí aj návrat k tradičným pokrmom aj k zložkám, ktoré už možno boli zabudnuté. Tak isto trend lokálnosti sa naďalej teší podľa PKS veľkej obľube. Zelenina od farmárov, vlastnoručne vypestované bylinky na balkónoch, v domácnostiach či farmárske trhy.

„Na našom trhu je množstvo zaujímavých producentov, ktorí sa venujú trendom v potravinárstve, idú dopredu a získavajú ocenenia po celom svete. Čoraz viac z nich sa dobrovoľne zaväzuje k používaniu kompostovateľných a recyklovateľných obalov a svoju úlohu zohráva aj schválený zákaz viacerých jednorazových plastových produktov, ako sú obaly na jedlo a nápoje či slamky,“ uzavrela Venhartová.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií. Hlavným poslaním komory je podpora rozvoja legislatívy, konkurencieschopnosti priemyslu či ochrana spotrebiteľa a životného prostredia.