Rast úverovania domácností v eurozóne bol v apríli najprudší od roku 2009

Pridajte názor  Zdroj:

28. 5. 2019 - Rast úverovania domácností v eurozóne bol v apríli najprudší za uplynulé desaťročie.

Tempo expanzie úverovania domácností sa v apríli zrýchlilo a dosiahlo svoje pokrízové maximum. A úvery pre firmy sa zvýšili najprudšie v tomto roku, ukázala správa Európskej centrálnej banky (ECB). To zmiernilo obavy, že banky obmedzujú úverovanie v prostredí spomaľujúceho sa rastu.

Tempo rastu úverov pre firmy sa v apríli zrýchlilo na 3,9 % z 3,6 % v marci, uviedla ECB. Expanzia korporátneho úverovania dosiahla svoje pokrízové maximum (4,3 %) vlani v septembri.
Tempo rastu úverov pre domácnosti akcelerovalo na 3,4 % z 3,3 % a bolo najvyššie od začiatku roka 2009.

Expanzia ekonomiky sa prudko spomalila z dôvodu slabého exportného dopytu po výrobkoch. ECB preto už odložila svoje plány týkajúce sa normalizácie menovej politiky, namiesto toho ohlásila nové stimuly, ktoré majú podporiť úverovanie v eurozóne, čo by malo podporiť ekonomiku.

Najširší menový agregát M3 v apríli stúpol o 4,7 % po zvýšení o 4,6 % v predchádzajúcom mesiaci, pričom ekonómovia počítali s jeho nárastom len o 4,4 %.