Medziročný rast cien v priemysle sa v apríli spomalil

Pridajte názor  Zdroj:

28. 5. 2019 - Svoje tempo rastu spomalili tak ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh, ako aj na export.

Rast cien v priemysle na Slovensku sa v apríli spomalil. Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž ceny priemyselných výrobcov vo štvrtom mesiaci roka v úhrne medziročne stúpli o 2,8 %, kým v marci boli vyššie o 3,3 %. Svoje tempo rastu spomalili tak ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh, ako aj na export.

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v apríli medziročne vzrástli o 3,9 %, čo je spomalenie oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,5 percentuálneho bodu. Vo štvrtom mesiaci sa zvýšili ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,1 %, ťažby a dobývania o 5,8 %, priemyselnej výroby o 2,4 %. Klesli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 2 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v apríli medziročne vzrástli o 2,2 %, avšak je to spomalenie tempa rastu oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,4 percentuálneho bodu. Zvýšili sa ceny ťažby a dobývania o 21,5 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 14 %, priemyselnej výroby o 1,7 %. Klesli ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 7,3 %.