Predražené technologické firmy predávajú veľké vízie

Diskusia 5  
Predražené technologické firmy predávajú veľké vízie
Zdroj: conversation
Foto: SITA/AP


1. 6. 2019 - Rok 2019 je rokom technologických IPO. Uber sa 10. mája začal verejne obchodovať pri ocenení firmy na 82,4 miliárd USD. Ďalšia aplikácia na zdieľanie jázd, Lyft, vstúpila na burzu v marci, s ohodnotením na 24 miliárd USD. A v apríli to bolo IPO Pinterestu, trhová kapitalizácia 10 miliárd USD. Takúto kapitalizáciu dosahujú dlhodobo úspešné globálne korporácie.

Po počiatočnej prvotnej ponuke cena akcií spoločnosti Uber začala klesať. Aj akcie spoločnosti Lyft sa od marca ťahajú smerom dole. Preto by nebolo od veci zamyslieť sa nad tým, ako sa vypočítavajú astronomické ocenenia týchto firiem, ktoré sa zatiaľ z červených čísel nedostali. 

Predražené technologické firmy predávajú veľké vízie

Existuje nejaký vzorec, alebo zdôvodnenie, na ktorom sa zakladá ich ohodnotenie, alebo je to len čistý humbug zo strany tých, ktorí majú z toho najväčší prospech (skorí investori a investiční poradcovia, ktorí tieto ponuky podporujú)? V skutočnosti existuje prekvapivo málo dôkazov, ktoré by boli na strane ocenenia IPO. Je takmer nemožné stanoviť vzťah medzi podkladovými údajmi a ocenením. Hlavné piliere sú jasné: vízia spoločnosti a rýchly nárast počtu užívateľov.

Vízia spoločnosti zvyčajne načrtáva, nakoľko bude budúcnosť firmy odlišná od jej konkurentov a aký to bude mať prínos pre firmu (a jej akcionárov). Napríklad Uber a Lyft naznačujú, že obyvatelia miest nebudú musieť vlastniť auto lebo budú mať bezproblémový prístup k ich autonómnym vozidlám. Ale koniec vlastníctva automobilov by mohol byť predsa len ohrozené, predpovedanie budúcnosti v tak dlhom časovom horizonte sa spája s rizikom.

Skutočnou víziou pre väčšinu technologických platforiem je skôr napodobovanie gigantov ako  je Facebook, Amazon alebo Google a vytvárať sieťové efekty. Čím viac zákazníkov sa vám podarí získať, tým viac sa produkt alebo služba stáva užitočnejšou, čím priláka viac dodávateľov, čo zase priťahuje viac zákazníkov.

Pokiaľ ide o druhú časť, rast počtu používateľov, dá sa to merať rôznymi spôsobmi. Napríklad pri registrácii produktu alebo služby a pri aktívnom návrate zákazníkov. Dôležitá je trajektória rastu. S predpoveďou rastu používateľov sa stretávame vtedy, ak majú určitý vzťah k oceneniu v rámci IPO. Zameranie sa na rast používateľov však často nedokáže zohľadniť nevyhnutné náklady obchodného modelu. Firmy s nízkymi nevyhnutnými nákladmi môžu rýchlo získavať používateľov prostredníctvom nízkych cien, ale strácajú ich rovnako rýchlo, ak príde niekto iný s ponukou lepšieho riešenia.

Vráťme sa k zdieľanej jazde. Uber každoročne spálil miliardy hotovosti dotovaním miezd vodičov a ponúkal zákazníkom nízke cestovné. V niektorých štádiách budú za financovaním stáť investori, takže ceny budú musieť stúpať a stimuly pre vodičov sa budú musieť zrušiť. Zákazníci aj vodiči sa potom môžu rozhodnúť, že to skúsia inde. Rast spoločnosti Uber sa v roku 2018 prudko spomalil. Na druhej strane sa zvýšilo množstvo hotovosti, keď sa firma snažila udržať kritickú trajektóriu rastu používateľov pred vstupom na burzu.

Predražené technologické firmy predávajú veľké vízie

Medzitým ale konkurencia neslabla. Aj tradičné taxislužby začali čoraz viac rozvíjať svoje vlastné aplikácie. Takže si položme otázku: môže sa stávka na technologickú firmu vyplatiť, ak ešte nedosahuje zisky?

Súčasný nárast technologických IPO v počiatočných štádiách ich vývoja pravdepodobne súvisí s obavami, že investori stratia záujem. Najmä ak spoločnosti naďalej klesajú pod pôvodnú cenu. Navyše existujú náznaky, že FED zdvihne úrokové sadzby, čo zníži množstvo peňazí, ktoré sú investori ochotní minúť na investícií do IPO.

Po prasknutí  dotcom bubliny v roku 2000 sa miera pálenia hotovosti mala považovať za varovný signál pre investorov. Prevažná väčšina začínajúcich firiem financovaných rizikovým kapitálom krachla, pretože investori stratili dôveru, že by vôbec niekedy dokázali dosiahnuť zisky. Aktuálna situácia technologických IPO prebieha v oveľa skoršom štádiu vývoja spoločnosti ako tomu bolo doteraz. V dôsledku toho sú tieto firmy oveľa ďalej od prípadnej ziskovosti a generovania hotovosti ako predchádzajúce IPO. Vlani Uber stratil 3 miliardy USD v rámci prevádzkových nákladov, ako to priznal v správe pred podaním IPO, zatiaľ čo Lyft stratil 900 miliónov dolárov. V oboch prípadoch firmy priznali, že majú od zisku ešte ďaleko.

Kľúčovou otázkou pre investorov je, či IPO umožňuje novým investorom dosiahnuť návratnosť prostredníctvom zvyšovania ceny akcií. Ak sú pôvodne ceny príliš vysoké, podobne ako v prípade Snap Inc v roku 2017, či Lyftu, potom noví investori môžu čakať straty. Snap klesol o 32 % voči cene pri IPO, zatiaľ čo Lyft stratil 25 %.

Predražené technologické firmy predávajú veľké vízie

V konečnom dôsledku je celkom možné, že Uber, Lyft a iné technologické spoločnosti, nestoja vôbec za to. Ešte nie sú ziskové a existuje len málo konkrétnych dôkazov o tom, že by mali dlhodobú hodnotu. Zníženie rastu užívateľov, a naopak vynakladanie obrovských súm v snahe o zmiernenie strát, je dostatočným dôvodom na znepokojenie.

Ocenenia sú takmer úplne špekulatívne a podporované o niečo viac ako trajektória predaja a rastu užívateľov, financovaná enormným míňaním peňazí. Stručne povedané, mnohé z technologických  IPO z roku 2019 sú skôr o hľadaní niekoho, kto by si kúpil investíciu na základe prísľubu veľkej vízie. Ale len s minimom finančných fundamentov na podporu takto vysokého ohodnotenia.