NDS chce nakúpiť zvodidlové systémy a súčasti zvodidiel za 2,5 milióna eur

Diskusia 2  Zdroj:

22. 5. 2019 - Diaľničiari plánujú aj opravu mosta na ceste v Krásne nad Kysucou za 948 tisíc eur bez DPH. Za typizované služby prevádzky a údržby informačného systému mostných objektov predpokladajú zaplatiť 850 tisíc eur bez DPH.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel NH4. Za ich dodanie a montáž pre údržbu a opravy existujúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest počas štyroch rokov predpokladá zaplatiť 2,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 20. júna, platiť musia minimálne do 19. júna 2020. Uchádzači v rámci splnenia podmienok účasti v tendri majú napríklad predložiť zoznam dodávok súčastí zvodidiel za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania v celkovom objeme minimálne 1,8 milióna eur bez DPH. Z toho aspoň jedna dodávka musí mať hodnotu najmenej 250 tisíc eur bez DPH.

NDS zároveň pripravuje opravu mosta na ceste prvej triedy I/11 Krásno nad Kysucou - Kysucký Lieskovec. Predpokladaná hodnota prác plánovaných na päť mesiacov je 948 tisíc eur bez DPH. Vyplýva to z vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania. Termín na predkladanie a otváranie ponúk je 10. júna.

Diaľničiari tiež začali verejnú súťaž na poskytnutie typizovaných služieb prevádzky a údržby informačného systému mostných objektov. Na tieto služby chcú za štyri roky vynaložiť predbežne 850 tisíc eur bez DPH. "Predmetom zákazky je zabezpečiť a poskytovať služby spojené s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačného systému mostných objektov s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačného systému mostných objektov," uviedla NDS.

Uchádzači môžu predkladať ponuky do 21. júna, kedy sa budú aj otvárať. Jednou z podmienok účasti v tendri je dodávka technických informačných systémov prvkov kritickej infraštruktúry, respektíve zabezpečenie ich následnej technickej podpory za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Ich požadovaný objem je minimálne 600 tisíc eur bez DPH, z toho jedna zákazka musí mať hodnotu aspoň 200 tisíc eur bez DPH.