Počet klientov s vyšším stupňom odkázanosti sa v ZpS v Prievidzi vlani zvýšil

Pridajte názor  Zdroj:

22. 5. 2019 - Počet klientov v Zariadení pre seniorov (ZpS) v Prievidzi s vyšším stupňom odkázanosti sa vlani oproti roku 2017 zvýšil.

Počet klientov v Zariadení pre seniorov (ZpS) v Prievidzi s vyšším stupňom odkázanosti sa vlani oproti roku 2017 zvýšil. V nadväznosti na to stúpla zariadeniu i dotácia, ktorú dostáva na svoju prevádzku od štátu. Vyplýva to zo správy o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenia plnenia rozpočtu, ktorú na svojom májovom rokovaní schválili tamojší mestskí poslanci.

Na svoje financovanie dostalo prievidzské ZpS vlani 2.225.598 eur. Sumu tvorí dotácia od štátneho rozpočtu, vlastné príjmy od klientov, sponzorské príspevky, dotácia z rozpočtu mesta a dotácia na chránenú dielňu od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. "Dotácia zo štátneho rozpočtu je určená na financovanie mzdových nákladov zariadenia a dosiahla sumu 1.067.034 eur. V roku 2017 predstavovala 960.000 eur. K zvýšeniu došlo z dôvodu, že štruktúra našich klientov zaznamenáva vyšší počet klientov s vyšším stupňom odkázanosti, a tak i príspevok zo štátu dosahuje vyššie sumy príspevkov na konkrétnych klientov," ozrejmil v správe o činnosti zariadenia jeho riaditeľ Richard Fodor.

Z rozpočtu mesta dostalo ZpS vlani dotáciu vo výške 164.842 eur a nedočerpaná dotácia z minulého roka predstavovala 63 eur. Vlastné príjmy zariadenia dosiahli 969.400 eur, dotácia na stravu dôchodcov z mestského rozpočtu 896 eur, sponzorské príspevky 4934 eur a na chránenú dielňu dostala organizácia od úradu práce 18.249 eur.

Vlani v zariadení pracovalo 135 zamestnancov, čo je oproti roku 2017 o troch viac. "Zvýšenie si vyžadoval zhoršený zdravotný stav klientov a jeho financovanie bolo zabezpečené zo zvýšenej štátnej dotácie, ktorá korešponduje so zdravotným stavom klientov," zdôvodnil Fodor.

Celkové výdavky na mzdy dosiahli výšku 1.243.454 eur, čo je oproti roku 2017, keď tieto výdavky predstavovali sumu 1.095.634 eur, nárast o 147.820 eur. Financovanie zvýšenia miezd u nízkopríjmovej skupiny zamestnancov financovalo mesto dotáciou zo svojho rozpočtu.

ZpS Prievidza uzatvorilo minulý rok s vyrovnaným hospodárením. Jeho celkové príjmy, ako i celkové výdavky boli zhodne vo výške 2.225.598 eur.