Rast stavebníctva by sa mal v najbližšom období spomaľovať

Pridajte názor  Zdroj:

19. 5. 2019 - Ako vyplýva z analýzy spoločnosti Euler Hermes, v tomto roku majú výkony stavebného sektora vzrásť v priemere o 2,4 percenta, v roku 2020 už len o 0,6 percenta.

Rast v stavebníctve na Slovensku by sa mal v najbližšom období spomaľovať. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti Euler Hermes, v tomto roku majú výkony tohto sektora vzrásť v priemere o 2,4 %, v roku 2020 už len o 0,6 %. Celkový objem stavebnej produkcie v tomto a nasledujúcom roku by sa mal pohybovať nad úrovňou 5,4 mld. eur. "V stredno- až dlhodobom horizonte možno očakávať výraznejší pokles stavebných aktivít, čo súvisí s makroekonomickým vývojom, drahším financovaním a rizikami prítomnými v globálnej ekonomike," uviedol Risk Director spoločnosti Euler Hermes Martin Bak.

V budúcich rokoch možno podľa analýzy očakávať spomalenie hospodárskeho rastu. Vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) v Európskej únii totiž podľa združenia Euroconstruct dosiahol svoj najvýraznejší nárast v roku 2017 a v nasledujúcich rokoch sa predpokladá jeho spomalenie. Tento vývoj sa tak odrazí aj na znížení rastovej dynamiky stavebnej produkcie.

Experti sú podľa Euler Hermes presvedčení, že stavebníctvo je jedným z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky. Realizácia stavieb a budov je dôležitou súčasťou tvorby hrubého fixného kapitálu v celom hospodárstve. Podiel stavebníctva na tvorbe HDP je približne 7 %, pričom sektor vytvoril zhruba 7,7 % z celkovej pridanej hodnoty a zamestnáva 6,9 % pracovnej sily. Najväčší podiel na stavebnej produkcii majú malé podniky do 49 zamestnancov s 33,2 % a živnostníci s 28,8 %, veľké podniky nad 250 zamestnancov majú na produkcii podiel 21,8 % a stredné podniky s 50 až 249 zamestnancami 16,2 %.

Spoločnosť označila za pozitívum, že v roku 2018 narástli tržby stavebných spoločností oproti roku 2017 o 10,8 %. Zároveň však stavebným spoločnostiam vzrástli náklady na prácu o 15 % a na materiál o 13 %. "Hoci si stavebné spoločnosti tento cenový vývoj premietnu do koncových cien, vzhľadom na konkurenčnú povahu trhu môžu mať tieto zvýšené náklady negatívny dopad na ich ziskovosť," upozornil Bak.

Spoločnosť Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení obchodných pohľadávok a špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. Firma má sídlo v Paríži, pôsobí vo viac než 50 krajinách so 6 050 zamestnancami. Je členom skupiny Allianz a vedená na burze Euronext v Paríži. V roku 2018 vykázala konsolidovaný obrat 2,7 mld. eur a historicky najvyššie portfólio pohľadávok v objeme 2 mld. eur.