Vláda štartuje projekt testovania digitálnych zručností občanov, má pomôcť aj pri hľadaní zamestnancov

Diskusia 1  Zdroj:

15. 5. 2019 - Výsledkom projektu za vyše 8 milliónov eur spolufinancovaného z eurofondov má byť aj certifikácia digitálnych zručností občanov starších ako 15 rokov.

Štát umožní občanom otestovať ich digitálne zručnosti. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu totiž vyhlásil výzvu na projekt spolufinancovaný z eurofondov, ktorého výsledkom má byť vyhodnocovanie digitálnych zručností občanov starších ako 15 rokov, vrátane nezamestnaných a seniorov. Na projekt je z eurofondov a štátneho rozpočtu vyčlenených 8,4 milióna eur a uzávierka výzvy bude 16. augusta tohto roku.

Projekt má okrem samotného testovania digitálnych zručností občanov zahŕňať aj následnú certifikáciu, ktorá má jednoznačne overiť splnenie kvalifikačného predpokladu v informatike na úrovniach A1 až B2. „V súčasnosti existuje široká ponuka certifikátov pre overenie jednotlivých zručností, žiadny však nie je taký, ktorý by kompletne určil všeobecné úrovne digitálnych kompetencií,“ informoval úrad vicepremiéra. Doplnil, že vďaka projektu tak budú zamestnávatelia schopní presne definovať, aké digitálne zručnosti požadujú od svojich zamestnancov.

Uskutočnenie projektu podľa úradu vicepremiéra posilní efektívne riadenie ľudských zdrojov, pretože zamestnávatelia potrebujú presnú úroveň digitálnych kompetencií súčasných i budúcich zamestnancov. Zamestnanci zas budú presne vedieť, akú úroveň potrebujú, aby sa vedeli uplatniť. Partnermi, ktorých úlohou bude zabezpečovať samotnú certifikáciu, budú Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Testovania digitálnych zručností sa však budú môcť zúčastňovať aj seniori. „Úroveň ich zručností im umožní jasnejšie identifikovať, či služby eGovernmentu zvládnu alebo nie. Senior si bude vedieť vybrať elektronickú službu, ktorá vyhovuje jeho digitálnym zručnostiam,“ uviedol úrad podpredsedu vlády.