Návrhy SaS na úpravu Zákonníka práce v pléne neprešli

Diskusia 1  Zdroj:

15. 5. 2019 - Na základe dohody o brigádnickej práci študentov nebude možné odpracovať najviac 40 hodín týždenne v priemere namiesto súčasných 20 hodín.

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov nebude možné odpracovať najviac 40 hodín týždenne v priemere namiesto súčasných 20 hodín. Plénum v stredu odmietlo novelu Zákonníka práce z dielne opozičnej SaS.

Cieľom podľa liberálov malo byť zlepšenie podmienok uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce. Dohoda o brigádnickej práci študentov sa týmto spôsobom mala zatraktívniť.

Zároveň chceli vypustiť podmienku, že dohodu o brigádnickej práci študentov možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. Súčasná legislatíva totiž limituje uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov na určitý čas, najviac na 12 mesiacov.

V nadväznosti na tento návrh SaS predložila aj novelu zákona o sociálnom poistení. Podľa nej sa mala zvýšiť hranica príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nie je povinne dôchodkovo poistený. Mala sa teda zvýšiť suma, do ktorej je študent oslobodený od platenia odvodov na sociálne poistenie – tzv. odvodová výnimka. "Veríme, že toto bude motivácia nielen pre mladých ľudí hľadať si už počas štúdia prácu, ale aj pre zamestnávateľov, ktorým sa aj týmto spôsobom znížia náklady," poznamenala poslankyňa SaS Jana Kiššová. Ani tento návrh parlament nepodporil.

Plénum odmietlo aj ďalšie novely Zákonníka práce od SaS. Navrhovali zjednodušenie pravidiel pri výpočte nároku na dovolenku v prípade, že pracovný pomer netrval celý rok, respektíve, ak zamestnanec nevykonával prácu počas celého roka. Cieľom ďalšej úpravy Zákonníka práce bolo umožniť každému zamestnancovi, ktorý má nárok na zabezpečenie povinného stravovania zamestnávateľom, vyhovujúci druh stravovania. Súčasný výpočet zákonných spôsobov povinného zabezpečovania stravovania zamestnávateľom navrhovali doplniť o možnosť poskytovania finančného príspevku zamestnancovi.