Spotrebiteľské ceny sa v apríli 2019 medziročne zvýšili o 2,3 %

Pridajte názor  Zdroj:

15. 5. 2019 - V apríli 2019 v porovnaní s aprílom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,3 %. Vzrástli ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 4,1 %, reštaurácie a hotely o 3,6 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 2,9 %, rozličné tovary a služby o 2,7 %, zdravotníctvo o 2,4 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,8 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,5 %, rekreácia a kultúra o 1,4 %, vzdelávanie o 1 %, pošty a spoje o 0,8 %, odevy a obuv o 0,6 %.

V apríli 2019 v porovnaní s aprílom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,3 %. Vzrástli ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 4,1 %, reštaurácie a hotely o 3,6 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 2,9 %, rozličné tovary a služby o 2,7 %, zdravotníctvo o 2,4 %, alkoholické nápoje a tabak o 1,8 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,5 %, rekreácia a kultúra o 1,4 %, vzdelávanie o 1 %, pošty a spoje o 0,8 %, odevy a obuv o 0,6 %. Klesli ceny v doprave, a to o 1,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny v apríli v porovnaní s marcom v úhrne vzrástli o 0,2 %. Zvýšili sa ceny v odboroch odevy a obuv o 1,2 %, rekreácia a kultúra o 0,9 %, zdravotníctvo, doprava zhodne o 0,5 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,4 %, reštaurácie a hotely, rozličné tovary a služby zhodne o 0,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, vzdelávanie zhodne o 0,1 %. Klesli ceny alkoholických nápojov a tabaku o 1,5 %. Na marcovej úrovni zostali ceny za služby pošty a spojov.

V priemere za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,4 %.

Index spotrebiteľských cien v apríli oproti marcu vzrástol v domácnostiach zamestnancov, domácnostiach dôchodcov a nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,2 %, domácnosti dôchodcov o 2,8 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,3 %, domácnosti dôchodcov o 2,8 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %.