EÚ prijala usmernenia pre rokovania o modernizácii Zmluvy o energetickej charte

Pridajte názor  Zdroj: TASR

14. 5. 2019 - Európska komisia (EK) v utorok prijala návrh rozhodnutia Rady EÚ, ktorým sa povoľujú rokovania o modernizácii Zmluvy o energetickej charte (ECT), ktorej je EÚ súčasťou.

Európska komisia (EK) v utorok prijala návrh rozhodnutia Rady EÚ, ktorým sa povoľujú rokovania o modernizácii Zmluvy o energetickej charte (ECT), ktorej je EÚ súčasťou. Cieľom rokovaní je zrevidovať ustanovenia Zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby odrážali moderné investičné normy, ako napríklad reformovaný prístup EÚ k ochrane investícií.

Zmluva o Energetickej charte (Zmluva o ECT) vychádza z princípov Európskej energetickej charty z roku 1991, ktorá je politickou deklaráciou zameranou na medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie energetickej bezpečnosti a udržateľný rozvoj. Sekretariát Energetickej charty je v Bruseli, jeho generálnym tajomníkom je od 1. januára 2012 slovenský diplomat Urban Rusnák.

Cieľom navrhovaných usmernení EÚ na rokovania o modernizácii Zmluvy o ETC je dosiahnuť väčšiu právnu istotu a jasnosť pravidiel, ktoré sa uplatňujú na ochranu zahraničných investícií.

Komisia v tomto zmysle odporúča zahrnúť do Zmluvy právo na reguláciu jej ustanovení, uzavretý zoznam vymedzených prípadov, ktoré predstavujú porušenie férového a spravodlivého zaobchádzania, konkrétnejšie vymedzenie pravidiel o vyvlastnení, vrátane objasnenia nepriameho vyvlastnenia.

Exekutíva EÚ okrem toho odporúča, aby ECT poskytovala prísnejšie ustanovenia o trvalo udržateľnom rozvoji vrátane zmeny klímy a prechodu na čistú energiu v súlade s nedávno uzatvorenými dohodami a pozíciami EÚ v prebiehajúcich rokovaniach o týchto otázkach.

Komisia tiež navrhuje, aby ECT prispela aj k propagácii ľudských práv a medzinárodných pracovných noriem, a to aj prostredníctvom ustanovení o transparentnosti a zodpovednom podnikaní.

Eurokomisia oznámila, že v rámci svojich záväzkov o transparentnosti predstavuje svoj návrh širokej verejnosti a zároveň ho predkladá na posúdenie a na prijatie členským štátom EÚ.