Poštová banka za prvé tri mesiace so ziskom 10 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

14. 5. 2019 - Kvartálny zisk banky v medziročnom porovnaní poklesol o 15,6 %.

Štvrťročný zisk Poštovej banky v tomto roku poklesol. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených informácií, v prvých troch mesiacoch tohto roka evidovala zisk 10 mil. eur. Vlani ku koncu marca to bola suma 11,8 mil. eur, je to teda medziročný pokles o 15,6 %. Banke síce stúpli čisté úrokové výnosy, avšak pokles evidovali čisté výnosy z poplatkov a provízií. Banka zároveň vykázala stratu z finančných operácií a vyššie odpisy.

V minulom roku banka dosiahla čistý zisk na úrovni 50,4 mil. eur pri medziročnom náraste o 5,2 %. Pod nárast zisku sa podľa vyjadrení spoločnosti podpísali hlavne úrokové výnosy, stúpli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií. Pozitívny dopad na hospodárenie banky mala aj nižšia čistá tvorba opravných položiek a rezerv. Zisk banky rástol aj napriek zvýšeným personálnym nákladom, čo bolo dôsledkom zmeny obchodného modelu so Slovenskou poštou, ktorej pracovníci sa v rámci konceptu Banka na pošte stali od začiatku roka 2018 zamestnancami Poštovej banky. Banka tiež integrovala do svojich štruktúr zamestnancov svojej dcérskej spoločnosti PB Partner.

Rok 2018 bol pre Poštovú banku obdobím významných zmien, inovácií a nových zásadných projektov pre budúcnosť. Z biznisového hľadiska to bol podľa banky kľúčový rok, keďže rozšírením činnosti sa Poštová banka oprela o ďalšie dva obchodné piliere. Popri tradičnom bankovom získava klientov aj cez digitálny kanál 365.banky a cez splátkový predaj spoločnosti Amico. Obe spoločnosti posilnili pozíciu Poštovej banky a rozšírili možnosti oslovenia a akvizície nových klientov a vytvorili konkurenčnú výhodu spoločnosti do budúcnosti.

Rok 2019 sa bude niesť v duchu pokračujúcej modernizácie Poštovej banky a pokračujúcom cielení na mladšiu generáciu klientov. Banka sa sústredí nielen na depozitné produkty a oblasti retailu, ale aj na micros segment a s tým súvisiace aktivity. Ambíciu banka má aj v splátkovom predaji, ktorý sa stal ďalším pilierom banky. V 365.bank sa spoločnosť zameria na rast počtu klientov a rozvoj nových produktov.

Poštová banka vznikla na konci decembra 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Na základe zmluvy so Slovenskou poštou predáva svoje produkty a služby aj prostredníctvom vyše 1 500 pôšt umiestnených na celom území Slovenska. Ku koncu júna 2013 bol ešte vyše 90-percentným vlastníkom banky Istrokapital, no od júla 2013 skupina J&T vlastní majoritu.