Cestári v Prešovskom kraji obnovia tri nevyhovujúce a havarijné úseky ciest tretej triedy

Pridajte názor  Zdroj:

14. 5. 2019 - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja chce vynaložiť na rekonštrukciu vybraných úsekov ciest tretej triedy Krásny Brod - Roškovce, Veľká Lomnica - Stará Lesná a Toporec - Haligovce 755-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) plánuje rekonštrukciu troch vybraných úsekov ciest tretej triedy v nevyhovujúcom a havarijnom stave. Predpokladá na to vynaložiť 755-tisíc eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako vyplýva z výzvy na predkladanie ponúk, ide o úseky ciest Krásny Brod - Roškovce v okrese Medzilaborce, Veľká Lomnica - Stará Lesná v okrese Kežmarok a Toporec - Haligovce v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa. Stavebné práce sú plánované na 45 dní.

"Predmetom zákazky je rekonštrukcia troch vybraných havarijných a nevyhovujúcich úsekov ciest III. triedy, pozostávajúca z odstránenia poškodených krytov vozoviek a podkladových vrstiev, pokládky nových konštrukčných vrstiev, vyrovnania povrchu krytov vozoviek, opravy priepustov, výmeny a doplnenia záchytných bezpečnostných zariadení vrátane súvisiacich stavebných prác," oznámila SÚC PSK.

Zákazka je rozdelená na tri časti - obnova úsekov Krásny Brod - Roškovce by mala stáť predbežne 191,6 tisíca eur, Veľká Lomnica - Stará Lesná 249,3 tisíca eur a úseku Toporec - Haligovce 314,1 tisíca eur bez DPH. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 4. júna, platiť musia minimálne do 30. októbra tohto roka. Uchádzači majú predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja je rozpočtová organizácia zriadená 1. decembra 2003. V pôsobnosti má vyše 523 kilometrov ciest druhej triedy a 1 920 kilometrov ciest tretej triedy na území Prešovského kraja. Organizačne je rozdelená na sedem regionálnych oblastí: Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou.