Muži vs. ženy: Rozdiely v starostlivosti o deti a domáce práce

Diskusia 6  
Muži vs. ženy: Rozdiely v starostlivosti o deti a domáce práce
Zdroj: Poštová banka
Foto: getty images


10. 5. 2019 - Už túto nedeľu, 12. mája, si pripomenieme Deň matiek, pri tejto príležitosti sa analytici Poštovej banky pozreli na štatistické rebríčky Eurostatu, ktoré zobrazujú rozdiely medzi ženami a mužmi pri starostlivosti o deti a o domácnosť.

Vo všetkých členských štátoch EÚ sa o deti a domácnosť starajú viac ženy ako muži. V priemere za celú úniu sa každodenne stará o deti, vo veku do 18 rokov, až 92 % žien, ale „len“ 68 % mužov. Spomedzi členských štátov sú rozdiely medzi nežnejším a silnejším pohlavím najväčšie v Grécku a na Malte. V Grécku sa o deti stará až 95 % žien, ale len 53 % mužov. Podobne je na tom aj Malta (93 % žien vs. 56 % mužov). Naopak, tieto rozdiely sú najmenšie vo Švédsku (96 % žien a 90 % mužov) a v Slovinsku (88 % žien a 82 % mužov).

A ako je na tom Slovensko? Naša krajina sa zaradila medzi krajiny s najväčším rozdielom medzi mužmi a ženami v starostlivosti o deti. Denno-denne sa o svoje ratolesti totiž stará až 87 % Sloveniek, ale len 55 % Slovákov. Výraznejšie rozdiely ako u nás sú už len v spomínanom Grécku, na Malte a v Rumunsku. Zaradili sme sa tak aj hlboko pod európsky priemer v starostlivosti o deti. 

Muži vs. ženy: Rozdiely v starostlivosti o deti a domáce práce

Pri starostlivosti o domácnosť sú rozdiely medzi ženami a mužmi ešte výraznejšie. Európsky priemer totiž ukazuje, že až 8 z 10 žien sa každý deň venuje vareniu alebo starostlivosti o domácnosť, ale len zhruba tretina mužov. Najväčšie rozdiely medzi ženami a mužmi boli opäť v Grécku, kde sa denne domácimi prácami zaoberá až 85 % žien a len 16 % mužov. A najmenšie rozdiely sú, rovnako ako v prípade starostlivosti o deti, opäť vo Švédsku (74 % žien vs. 56 % mužov). Za ním nasleduje Lotyšsko s podielom 82 % žien a 57 % mužov.

Aj na Slovensku sú rozdiely medzi mužmi a ženami v domácich prácach výrazné – denno-denne sa im venuje 60 % Sloveniek, ale len 16 % Slovákov. Tento rozdiel medzi pohlaviami u nás je takmer identický s európskym priemerom a umiestnili sme sa tak zhruba v polovici európskeho rebríčka.

Muži vs. ženy: Rozdiely v starostlivosti o deti a domáce práce

Podobne ako v iných krajinách únie, aj u nás platí, že muži sa skôr venujú starostlivosti o deti ako o domácnosť. Pri deťoch je totiž rozdiel medzi ženami a mužmi menší ako v prípade domácich prác či varenia.