MMF: Slovenky sú mimoriadne ohrozené, technológie prehĺbia rodové rozdiely v zamestnanosti

Diskusia 6  
MMF: Slovenky sú mimoriadne ohrozené, technológie prehĺbia rodové rozdiely v zamestnanosti
Zdroj: CNBC
Foto: SITA/AP


7. 5. 2019 - Technológie stoja za rozsiahlym ekonomickým pokrokom, ale zároveň tiež zohrávajú úlohu pri rozširovaní veľkej spoločenskej priepasti: rozdielnej zamestnanosti mužov a žien. Píše sa to v novej správe Medzinárodného menového fondu, ktorá zistila, že ženy čelia väčšej hrozbe straty zamestnania v oblasti technológií ako ich mužskí kolegovia.

Až 26 miliónov žien vo veľkých ekonomikách by mohlo počas nasledujúcich dvoch desaťročí prísť o svoje miesta, ak bude rozvoj technológií pokračovať vo súčasnej miere. Presnejšie 11 % je vystavených vysokému riziku (70 % pravdepodobnosť prepustenia) v porovnaní s 9 % mužov, čo by podľa správy mohlo viesť k ďalšiemu rozšíreniu rozdielov v mzdovom odmeňovaní mužov a žien.

Rozdiely zaznamenané v správe sú primárne spôsobené pracovným zaradením, ženy sú neprimerane zastúpené v nízko kvalifikovaných, administratívnych a obchodných pozíciách, ktoré sú náchylné k automatizácii. Je to ale výsledok „vlastného výberu“ žien, ktoré dávajú prednosť určitým profesiám, čím sa vystavujú riziku. „Zistili sme, že ženy sú v priemere viac zastúpené v rutinných alebo kodifikovateľných úlohách ako muži, týka sa to všetkých sektorov a povolaní. Ide o úlohy, ktoré sú náchylnejšie na automatizáciu,“ napísali autori správy. „Okrem toho ženy riešia menej úloh, ktoré si vyžadujú analytické vstupy alebo abstraktné myslenie (napr. zručnosti spracovania informácií), kde technologické zmeny môžu dopĺňať ľudské zručnosti a zvyšovať produktivitu práce,“ dodáva správa.

MMF: Slovenky sú mimoriadne ohrozené, technológie prehĺbia rodové rozdiely v zamestnanosti

Výskumníci MMF vyvinuli index „rutinnej intenzity úloh“ (RTI), ktorý meria takzvanú rutinnosť rôznych povolaní. Index RTI bol v priemere o 13 % vyšší u žien ako u mužov, pretože „ženy zvyčajne nepracujú na pozícii vyžadujúcej analytické a interpersonálne zručnosti alebo fyzickú prácu,“ uvádza sa v správe. Výsledky indexu však neboli jednotné. Rozdiel v rodovej rutinnosti bol v strednej Európe a Škandinávii oveľa nižší, pričom v Japonsku, na Slovensku, v Singapure a Estónsku patril medzi najvyššie. Podľa MMF to „pravdepodobne vypovedá o pozícii krajín na ceste automatizácie“, ako aj o dlhodobých rodových predsudkoch.

Správa zároveň zistila, že tie staršie, menej vzdelané ženy sú vystavené najväčšiemu riziku automatizácie pracovných miest, pričom dodala, že v posledných desaťročiach sa viac mladých žien odklonilo od administratívy a nízkokvalifikovaných povolaní smerom k službám. „Ženy si čoraz viac vyberajú zamestnania, ktoré sú viac odolné nástupu technológií,“ uvádza sa v správe.