Železnice SR plánujú rekonštrukciu trate a nástupíšť v Stankovanoch

Pridajte názor  Zdroj:

5. 5. 2019 - Predpokladaná cena stavebných prác plánovaných na osem mesiacov je vyše desať miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú zrekonštruovať trať a nástupištia, upraviť trakčné vedenie a zabezpečovacie zariadenie na železničnej zastávke Stankovany v okrese Ružomberok. Na stavebné práce, plánované na osem mesiacov, vrátane vybudovania prístreškov a osvetlenia na danej zastávke na traťovom úseku Kraľovany - Ľubochňa predpokladajú vynaložiť 10,15 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Štátny správca železničnej infraštruktúry už vyhlásil príslušnú verejnú súťaž.

"Účelom stavby je zlepšenie technického stavu železničného zvršku, ktorý bol naposledy rekonštruovaný v roku 1981. Realizáciou stavby sa dosiahne normový stav a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu a dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy," informovali ŽSR v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 10. júna, platiť musia minimálne do 31. marca 2020. Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky je určená vo výške 300 tisíc eur. Uchádzači majú predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 a v Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Na základe transformácie a reštrukturalizácie sa od 1. januára 2002 od ŽSR oddelila osobná a nákladná doprava. Spoločnosť má základné imanie 800,17 milióna eur, prevádzkuje 3 580 kilometrov tratí, ako aj stanice a zastávky.