Železnice SR chcú nakúpiť materiál do tlačiarní za vyše dva milióny eur

Diskusia 4  Zdroj:

3. 5. 2019 - Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, pôjde o dodávku tonerových náplní a spotrebných materiálov do zariadení OKI, vrátane ich dopravy na štyri roky.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú nakúpiť originálny materiál do tlačiarní zhruba za 2,1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Ide o dodávku tonerových náplní a spotrebných materiálov do zariadení OKI, vrátane ich dopravy, na štyri roky. Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, súčasťou zákazky je bezplatný odber použitých tonerových náplní a spotrebných materiálov do uvedených zariadení a ich následná ekologická likvidácia, pričom úspešný uchádzač ich bude preberať na pracoviskách ŽSR.

Štátny správca železničnej infraštruktúry chce po vyhodnotení tendra uzatvoriť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 28. mája, platiť musia minimálne do 31. decembra 2019. Uchádzači majú predložiť zoznam dodaných tovarov, ako je predmet zákazky, v objeme minimálne 1 mil. eur bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 a v Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Na základe transformácie a reštrukturalizácie sa od 1. januára 2002 od ŽSR oddelila osobná a nákladná doprava. Spoločnosť má základné imanie 800,17 milióna eur, prevádzkuje 3 580 kilometrov tratí, ako aj stanice a zastávky.