Bežný účet platobnej bilancie bol vo februári v schodku takmer 160 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

3. 5. 2019 - Viac peňazí pritom v úvode roka prúdilo zo Slovenska ako opačným smerom najmä na mzdách, úrokoch, ziskoch, či jednostranných prevodoch, kým kladnú bilanciu evidovala centrálna banka pri obchodovaní s tovarom a službami.

Bežný účet platobnej bilancie Slovenska skončil vo februári v schodku 158 mil. eur. Vyplýva to z predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS), podľa ktorých tak kumulatívne za prvé dva mesiace roka dosiahol deficit bežného účtu platobnej bilancie 250 mil. eur. Viac peňazí pritom v úvode roka prúdilo zo Slovenska ako opačným smerom najmä na mzdách, úrokoch, ziskoch, či jednostranných prevodoch, kým kladnú bilanciu evidovala centrálna banka pri obchodovaní s tovarom a službami.

Hoci medziročná dynamika rastu vývozov zo Slovenska spomalila vo februári oproti januáru o 5,5 percentuálneho bodu na 9 %, medziročný rast dovozov bol ešte pomalší na úrovni 7,5 %. Zo Slovenska sa pritom vyviezol tovar za 6,501 mld. eur a doviezol sa za 6,375 mld. eur a prebytok dosiahol 126 mil. eur. Oproti januáru však bol nižší o 44 mil. eur. Pri službách dosiahol vývoz 760 mil. eur, dovoz 695 mil. eur a saldo bolo aktívne v objeme 65 mil. eur. Oproti januáru sa len mierne zvýšilo o 1 mil. eur.

Pri primárnych a sekundárnych výnosoch bežného účtu platobnej bilancie centrálna banka opäť evidovala schodky. Deficit primárnych výnosov sa pritom oproti januáru znížil o 76 mil. eur na 144 mil. eur a pri sekundárnych výnosoch sa, naopak, prehĺbil o 98 mil. eur na 205 mil. eur.