Štvrťročný zisk VÚB banky klesol o necelých 40 %

Pridajte názor  Zdroj:

2. 5. 2019 - Pod pokles zisku sa podpísal jednorazový príjem z obchodovania.

VÚB banke sa v prvých troch mesiacoch tohto roka až tak nedarilo. Jej čistý zisk medziročne klesol o 39,2 % na 35,1 mil. eur. Konsolidovaný čistý zisk skupiny VÚB sa znížil o 36,8 % na 36 mil. eur. "Rok 2019 sme začali veľmi silnou obchodnou výkonnosťou, a to vďaka retailovému a aj korporátnemu segmentu. Vďaka vynaloženému úsiliu sa skupina VÚB dokázala vyrovnať s vplyvom nízkych úrokových sadzieb, regulovaného prostredia a silnej konkurencie. Avšak medziročné porovnanie zisku je značne ovplyvnené jednorazovým príjmom z obchodovania," komentoval výsledky generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch.

Skupine klesli prevádzkové výnosy, a to o 19,9 % na 113,8 mil. eur. Nadol išli aj prevádzkové náklady, a to o 4,4 % na 56,8 mil. eur. Zníženie nákladov však hospodáreniu skupiny nepomohlo a prevádzkový zisk zaznamenal pokles o 34,6 % na 49,8 mil. eur. Ku koncu marca dosiahol celkový objem úverov klientom 13,866 mld. eur pri medziročnom raste o 14,6 %. Objem vkladov klientov dosiahol 11,166 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 8,4 %.

Všeobecná úverová banka vznikla 1. januára 1990 vyčlenením komerčných aktivít pre firemných klientov na území SR zo Štátnej banky československej ako štátny peňažný ústav. V roku 1992 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť patriacu pod Fond národného majetku SR. Koncom roku 2001 získala väčšinový podiel vo VÚB talianska banková skupina IntesaBci, v súčasnosti Intesa Sanpaolo. Do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100-percentné dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding Česká Republika a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS s podielom 50 %.