Cieľom je udržať vyrovnané hospodárenie v tomto aj v ďalších rokoch

Pridajte názor  Zdroj: TASR

2. 5. 2019 - Cieľom Ministerstva financií (MF) SR je udržať zdravé verejné financie a vyrovnané hospodárenie tak v tomto, ako aj v ďalších rokoch.

Cieľom Ministerstva financií (MF) SR je udržať zdravé verejné financie a vyrovnané hospodárenie tak v tomto, ako aj v ďalších rokoch. Dôležitý je však aj ekonomický vývoj v Európe. Kľúčové pri zostavovaní rozpočtu na ďalšie roky budú tiež balíčky opatrení, o ktorých diskutuje koalícia, ale aj požiadavky jednotlivých rezortov, uviedlo MF v reakcii na zverejnenú správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) o opätovnom zhoršení ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

"Výsledky a odporúčania RRZ je dôležité interpretovať opatrne vzhľadom na zvolené technické parametre. Dlhodobá prognóza RRZ sa opiera o hypotetický scenár, v ktorom rozpočtová politika na horizonte 50 rokov nebude ovplyvnená ďalšími vládnymi opatreniami, a tým povolí nárast schodku verejných financií na vyššie úrovne, ako sú povolené európskymi pravidlami," uviedlo ministerstvo.

Podľa rezortu sa v nasledujúcich rokoch budú priebežne absorbovať náklady na starnutie populácie dodržiavaním povoleného štrukturálneho schodku. "Ako členská krajina eurozóny je Slovensko v strednodobom horizonte povinné dosahovať štrukturálny schodok na úrovni 0,5 až 1 % hrubého domáceho produktu (HDP)," upozornil tlačový odbor rezortu v stanovisku zaslanom TASR.

RRZ vo štvrtok zverejnila správu, podľa ktorej sa dlhodobá udržateľnosť verejných financií v minulom roku opäť zhoršila na úroveň 1,32 % HDP. Hodnotenie nezahŕňa negatívny vplyv zavedenia stropu dôchodkového veku, ktorý by podľa RRZ zhoršil udržateľnosť o dodatočných 1 % HDP. Tento vplyv bude zohľadnený až v hodnotení za rok 2019.

Podľa predsedu RRZ Ivana Šramka zohľadnila rada pri svojich predpokladoch ako jednorazový vplyv aj preverovanie výšky deficitu Slovenska za rok 2018 Európskym štatistickým úradom. Prípadné potvrdenie nárastu deficitu o 0,3 % HDP sa v hodnotení RRZ dodatočne neprejaví. "V prípade, že by to preverovanie nepotvrdilo, že je to jednorazový vplyv, alebo zmenilo jeho rozsah, ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti by sa mierne zlepšil a bol by mierne lepší, ako bol ten v poslednej správe a dosiahol by hodnotu asi 1,12 % HDP," spresnil Šramko.