Informáciu o stave individuálneho účtu poistenca je možné získať po 30. apríli

Pridajte názor  Zdroj:

2. 5. 2019 - Informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za predchádzajúci rok je možné poistencovi sprístupniť až po 30.

Informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za predchádzajúci rok je možné poistencovi sprístupniť až po 30. apríli kalendárneho roka, keď je už známy všeobecný vymeriavací základ za prechádzajúci rok.

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2018, ako informovala Sociálna poisťovňa, je 12.156 eur. Poistenci, ktorí majú zriadený elektronický prístup, môžu si informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za rok 2018 pozrieť a skontrolovať na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Elektronické služby.

Ostatní poistenci si môžu elektronický prístup k informáciám zriadiť, prípadne môžu poisťovňu požiadať o vyhotovenie a zaslanie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za rok 2018 prostredníctvom pošty. Žiadať je možné telefonicky, mailom alebo písomne.

Získanie elektronického prístupu je podmienené osobnou návštevou poistenca v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Po overení totožnosti na základe predloženého občianskeho preukazu a zaevidovaní požadovaných identifikačných údajov bude poistencovi pridelená prístupová karta (tzv. grid karta), na základe ktorej mu bude umožnený bezplatný pasívny prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca.