Skupina VÚB dosiahla v 1. štvrťroku 2019 zisk 36 miliónov eur

Pridajte názor  Zdroj:

2. 5. 2019 - Skupina VÚB dosiahla v 1. štvrťroku zisk 36 miliónov eur. Medziročne klesol o 36,8 %. Vyplýva to zo zverejnených údajov banky.

Skupina VÚB dosiahla v 1. štvrťroku zisk 36 miliónov eur. Medziročne klesol o 36,8 %. Vyplýva to zo zverejnených údajov banky.

Banka zaznamenala v 1. kvartáli tohto roka rast úverov aj vkladov. Medziročne vklady stúpli na úroveň 11,2 miliardy eur a objem úverov klientom dosiahol 13,9 miliardy eur. Celkové aktíva banky dosiahli 17,06 miliardy eur a boli medziročne vyššie o 11,3 %. Generálny riaditeľ VÚB Alexander Resch skonštatoval, že pre banku začal rok 2019 silnou obchodnou výkonnosťou. "Vďaka vynaloženému úsiliu sa skupina VÚB dokázala vyrovnať s vplyvom nízkych úrokových sadzieb, regulovaného prostredia a silnej konkurencie. Avšak medziročné porovnanie zisku je značne ovplyvnené jednorazovým príjmom z obchodovania," priblížil Resch v stanovisku pre médiá.

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 49,8 milióna, pomer nákladov a výnosov bol vo výške 49,95 %.

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni skupiny predstavovala ku koncu marca tohto roka 16,91 %, čo je vysoko nad požiadavkami stanovenými Národnou bankou Slovenska.