Mikrocenzus - dlhodobé sledovanie zmien v rakúskych domácnostiach má 50 rokov

Pridajte názor  Zdroj:

29. 4. 2019 - Mikrocenzus, najväčšie skúmanie zmien v rakúskych domácnostiach, si pripomína 50. výročie svojho vzniku.

Mikrocenzus, najväčšie skúmanie zmien v rakúskych domácnostiach, si pripomína 50. výročie svojho vzniku. Štatistický úrad Statistik Austria sa mu venuje od roku 1968. Za tie roky sa svet práce v krajine silno zmenil. Podstatne vzrástol počet žien v práceschopnom veku v zamestnaní. Výrazne sa znížil význam agrárneho sektora ako zdroja pracovných miest.

Pred 50 rokmi mala zamestnanie len každá druhá žena vo veku 15 až 64 rokov. V súčasnosti je ich už 66 %. Počet žien, ktoré sa venujú len domácnosti, klesol na 8 %. Pred polstoročím ich bolo ešte takmer 40 %. Počet mužov v pracovnom pomere z celkového počtu zamestnaných osôb klesol z vtedajších 82 % na 75 %. Štatistický úrad v pondelok informoval, že počet nezamestnaných žien i mužov za posledných 50 rokov vzrástol.

Od roku 1968 sa zmenila aj štruktúra pracovných povolaní. Najvýraznejšie sa to prejavilo v agrárnom sektore. Vtedy každá štvrtá žena a každý siedmy muž pôsobil v ňom. Teraz si v ňom zarábajú na živobytie len 2 % žien a 4 % mužov.

Iba k malému zníženiu dominancie mužov došlo v technických a stavebných povolaniach. Ženy prevládajú v službách, najmä v obchode a úradníckych povolaniach.