Slováci sa vo veľkom zadlžujú a sporia málo

Diskusia 2  Zdroj:

29. 4. 2019 - Napriek tomu, že sporenie bolo v slovenských domácnostiach fenoménom až do polovice 90. rokov, po roku 1997 došlo k jeho výraznému poklesu.

Napriek tomu, že sporenie bolo v slovenských domácnostiach fenoménom až do polovice 90. rokov, po roku 1997 došlo k jeho výraznému poklesu. Situácia sa mierne zlepšila až v posledných štyroch rokoch, avšak Slováci sú v sporení na chvoste krajín EÚ. V prípade zadlžovania však zaujímajú popredné miesto.
Uťahovanie opaskov na prelome milénia zrazilo možnosti a ochotu sporiť. Miera úspor klesla z 12 % na polovicu a napriek výraznému ekonomickému rastu úspory stúpli v posledných rokoch len na niečo vyše 8 % disponibilného príjmu. V roku 2017 však Česi mali mieru úspor na úrovni 9,5 % a Maďari dokonca na 12,1 %.
Aktuálne sporia Slováci 8,2 % z príjmov, priemer EÚ je však 9,6 %. Ako uviedol v pondelok na stretnutí s médiami Zdenko Štefanides, hlavný analytik VÚB, aj keď percentuálny rast osobných finančných aktív za dva roky (2016-2018) bol vysoký na úrovni 10,7 % oproti 2,6 % rastu EÚ, stále je však nižší ako u Čechov a Maďarov. "V absolútnom vyjadrení, vzhľadom na celkovo nízke finančné naše aktíva, EÚ ani len nedobiehame. Kým Slovák v danom období v priemere usporil a zvýšil si finančné aktíva o 1300 eur, Maďar o 2100 eur a Čech dokonca o 2200 eur, dodáva hlavný analytik.
Slováci majú ku koncu roka 2018 priemerné osobné finančné aktíva vo výške 13.400 eur, Česi 23.100 eur, Maďari 17.100 eur, pričom priemer v EÚ je až 69.200 eur. Ak sa zoberie do úvahy, že Slováci sú v regióne strednej a východnej Európy po Estóncoch najzadlženejší (Estónci však majú takmer dvojnásobne vyššie osobné finančné aktíva), finančná situácia Slovákov je na tom v porovnaní s regiónom výrazne najhoršia. Domácnosti na Slovensku mali tradične v bankách uložených viac vkladov, ako si od nich požičali, v októbri 2018 to však prestalo platiť a úvery predbehli vklady v bankách.
Podľa odborníkov na financie je výzvou pre banky na Slovensku naučiť Slovákov investovať. Investovanie je totiž jedinou formou na výraznejšie zhodnotenie úspor. Podielové fondy sú ideálnym a jednoduchým nástrojom pre bežných obyvateľov, pretože nie každý má zdroje, možnosti či znalosti zhodnotiť svoje úspory inou formou, ako sú napríklad nehnuteľnosti či drahé kovy.