Indikátor ekonomického sentimentu sa v apríli 2019 znížil

Pridajte názor  Zdroj:

29. 4. 2019 - Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) v apríli oproti hodnote minulého mesiaca klesol o 1,8 bodu na úroveň 96,7 bodu.

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) v apríli oproti hodnote minulého mesiaca klesol o 1,8 bodu na úroveň 96,7 bodu. Dôvera klesla najmä v priemysle a službách, čiastočne aj v stavebníctve. Sčasti vzrástla v obchode a relatívne nezmenená zostala u spotrebiteľov. Aktuálne IES zaostáva za hodnotou dlhodobého priemeru o 6,9 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 7,9 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Indikátor dôvery v priemysle v apríli poklesol o 9 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu -14,7. To predstavuje najnižšiu hodnotu od novembra 2012. Vývoj indikátora ovplyvnil najvýraznejšie očakávaný pokles produkcie na nasledujúce tri mesiace.

V apríli indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 1,5 bodu na -16,0 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 9 bodov.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v apríli v porovnaní s marcom o 1,3 p. b. na hodnotu 19,3 vplyvom pozitívneho hodnotenia súčasných podnikateľských aktivít. Indikátor dôvery v službách v apríli klesol, jeho hodnota (1,3) sa v porovnaní s marcom znížila o 5,7 p. b. Vývoj indikátora bol ovplyvnený nepriaznivými hodnoteniami podnikateľskej situácie a očakávaného dopytu, pričom dopyt za posledné tri mesiace respondenti hodnotili pozitívne.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku zostala v apríli po zhoršení z predchádzajúceho mesiaca relatívne stabilná. Sezónne očistený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 0,8 bodu na úroveň -6,2. Zatiaľ čo spotrebiteľské očakávania vývoja nezamestnanosti sa zlepšili, očakávania vývoja finančnej situácie v domácnostiach, očakávania vývoja celkovej hospodárskej situácie a perspektívy úspor domácností zostali relatívne nezmenené. Respondenti boli o 1,5 bodu optimistickejší ako v rovnakom období minulého roka a aktuálny výsledok prevyšoval dlhodobý priemer.