Nálada v slovenskej ekonomike sa v apríli mierne zhoršila

Pridajte názor  Zdroj:

29. 4. 2019 - Najväčšie obavy o svoje budúce príjmy majú podľa analytika zamestnanci automobilového priemyslu.

Nálada v slovenskej ekonomike sa v apríli mierne zhoršila, avšak podľa analytika za tým netreba hľadať dlhodobý trend. Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, hodnota indikátora ekonomického sentimentu v apríli medzimesačne klesla o 1,8 bodu na 96,7 bodu. "Nálada spotrebiteľov je naozaj dobrá, čo sa prejavuje aj v ďalších nákupoch nehnuteľností pre vlastné bývanie alebo na prenájom. V praxi zatiaľ necítime zníženie nálady ohľadom budúcej finančnej situácie Slovákov," povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Dôvera klesla podľa Štatistického úradu SR najmä v priemysle a službách a čiastočne aj v stavebníctve. Čiastočne vzrástla v obchode a relatívne nezmenená zostala u spotrebiteľov. Aktuálne indikátor ekonomického sentimentu zaostáva za hodnotou dlhodobého priemeru podľa úradu o 6,9 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 7,9 bodu.

Najväčšie obavy o svoje budúce príjmy majú podľa Búlika zamestnanci automobilového priemyslu. "Je to prirodzené aj z toho pohľadu, že ak sa hovorí o blížiacej sa recesii alebo kríze, tak automobilový priemysel bude medzi prvými, ktorý ako reprezentant cyklických odvetví poklesne. Určite tak dôjde aj k prepúšťaniu zamestnancov automobiliek ako aj pridružených firiem," skonštatoval Búlik. Nálada spotrebiteľov ohľadom finančných služieb je podľa finančného analytika dobrá.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku zostala v apríli po minulomesačnom zhoršení podľa Štatistického úradu SR relatívne stabilná. Sezónne očistený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 0,8 bodu na úroveň mínus 6,2 bodu. Zatiaľ čo spotrebiteľské očakávania vývoja nezamestnanosti sa zlepšili, očakávania vývoja finančnej situácie v domácnostiach, očakávania vývoja celkovej hospodárskej situácie a perspektívy úspor domácností zostali relatívne nezmenené. Respondenti boli o 1,5 bodu optimistickejší ako v rovnakom období minulého roka a aktuálny výsledok prevyšoval dlhodobý priemer.