PKS víta podpísanie deklarácie k smernici o OZE medzi ČR, Poľskom a SR

Pridajte názor  Zdroj: TASR

17. 4. 2019 - Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta podpísanie spoločnej Deklarácia ministrov pôdohospodárstva Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky k Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) po roku 2020, ktoré sa uskutočnilo 15.

Potravinárska komora Slovenska (PKS) víta podpísanie spoločnej Deklarácia ministrov pôdohospodárstva Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky k Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) po roku 2020, ktoré sa uskutočnilo 15. apríla 2019 v Luxemburgu.

"Udržateľnosť prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia je dôležitá v rámci celej agropotravinárskej vertikály. Potravinárska komora Slovenska preto víta podpísanie spoločnej Deklarácie ministrov pôdohospodárstva ku Smernici o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. Udržateľná výroba lokálnych surovín a využívanie OZE prispejú k posilneniu celého agrosektora, zvýšeniu energetickej bezpečnosti, znižovaniu emisií skleníkových plynov, a v konečnom dôsledku k environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti v Európe," uviedla Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

Agrosektor má mnohé obmedzenia vyplývajúce z rôznych politík, a tak krok, ktorým by sa otvoril priestor pre oživenie výroby na vidieku prijíma PKS s potešením. Deklarácia ministrov Českej republiky, Poľska a Slovenskej republiky potvrdzuje fakt, že emisné ciele v doprave je možné dosiahnuť len vyšším využitím OZE.

"Sme presvedčení, že pri politickej vôli sa spoluprácou rezortov pôdohospodárstva, hospodárstva a životného prostredia, dajú dosiahnuť potrebné výsledky v ochrane životného prostredia a udržateľnosti zdrojov surovín, ktoré budú celospoločensky prospešné z viacerých pohľadov," uviedla PKS.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.