Maďarská skupina MOL kupuje nemeckú firmu Aurora

Pridajte názor  Zdroj:

15. 4. 2019 - Nemecká spoločnosť Aurora sa zaoberá vylepšovaním vlastností recyklovaných plastov.

Maďarská plynárensko-ropná skupina MOL kúpila spoločnosť Aurora, ktorá sa zaoberá vylepšovaním vlastností recyklovaných plastov. „Partnerstvo so spoločnosťou Aurora nám umožní rásť a pridať hodnotu v rámci nášho petrochemického priemyslu, ako aj rozšíriť naše pôsobenie na trhu dodávateľov pre automobilový priemysel. Prevádzkový profil spoločnosti Aurora zároveň dopĺňa naše iniciatívy v recyklačnom sektore,“ uviedol viceprezident skupiny MOL pre Downstream Ferenc Horváth. Výšku transakcie skupina nezverejnila. Transakcia ešte podlieha schváleniam príslušných kontrolných orgánov.

Jedným zo základných kameňov stratégie skupiny MOL 2030 je rozširovanie petrochemického reťazca. Skupina plánuje preinvestovať do petrochemických a chemických rastových projektov do konca nasledujúcej dekády približne 4,5 mld. amerických dolárov.

Aurora je nemecká spoločnosť strednej veľkosti so sídlom v Neunsteine. Portfólio spoločnosti tvoria prevažne technické plasty a zmesi na báze recyklovaného polypropylénu. Výrobné závody má Aurora umiestnené v blízkosti automobilovej výroby a klastrov zameraných na konverziu plastov v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembergsko.

Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť s ústredím v maďarskej Budapešti. Pôsobí vo vyše 30 krajinách a zamestnáva 26 tisíc ľudí. Skupina MOL v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť asi 1 900 čerpacích staníc v deviatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Skupina je dodávateľom polymérových produktov, ako je polypropylén, polyetylén s nízkou a vysokou hustotou s ročným predajom na úrovni viac než tisíc kiloton.